Wielbimy Maryję modlitwą różańcową – październik 2021

Wielbimy Maryję modlitwą różańcową – październik 2021

Dziewczęta z każdej grupy, pod kierownictwem naszego Ojca Wojciecha spieszą w październiku do kaplicy aby wielbić Boga i Jego Matkę modlitwą różańcową. Każdego dnia z kaplicy słychać było radony śpiew i piękną modlitwę. Nasze Mieszkanki bardzo chętnie – już od wielu lat – włączają się w życie Kościoła. Podczas modlitw chętnie wymieniają swoje intencje, bliską rodzinę, znajomych i w ich intencjach się modlą.


Comments are closed.