Nasza codzienność

Nasza codzienność

Chrystus zawsze obecny w ubogich i cierpiących.

Nic ponad miłość Chrystusa – mawiała często nasza Założycielka Sługa Boża Matka Marcjanna Antonina Mirska.

Za Jej przykładem  niesiemy pomoc  naszym podopiecznym.

   Dom Pomocy Społecznej dysponuje 60 miejscami. Przeznaczony jest dla dziewcząt upośledzonych umysłowo. DPS stanowi zespół pałacowy składający się z dwóch budynków: czterokondygnacyjnego pałacu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych. Dom posiada własny teren rekreacyjny. W otoczeniu znajduje się stary, zabytkowy park (z zabytkową piwnicą) w którym przebiegają alejki spacerowe oraz ogród owocowo warzywny. Na obszarze gospodarstwa mieści się staw i altanka, które podobnie jak park są miejscem wypoczynku i rekreacji (kontakt z naturą, dokarmianie ptaków, wspólne zabawy, grill). Obecnie dom dysponuje basenem kąpielowym, z którego mieszkanki chętnie korzystają w upalne dni. Pensjonariuszki korzystają z ogólnodostępnych sal dziennego pobytu i sypialni. Każda grupa dysponuje kilkoma salami: sypialnie oraz sale zabaw. Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt, są przytulne, zapewniają bezpieczeństwo.

   Ponadto w budynku mieści się „sala doświadczania świata” wyposażona m. inn. w suchy basen z piłeczkami, sprzęt audiowizualny, światłowody, materace, sakwy, drabinki, przyrządy do ćwiczeń rąk i koordynacji ruchowej. W domu znajduje się również świetlica, w której prowadzone są zajęcia dla bardziej sprawnych mieszkanek. Jest ona równocześnie „salą widowiskową”. Odbywają się na niej różne zajęcia i występy. Z świetlicy jest wyjście na taras z widokiem na piękny park.

   Dom posiada swój rytm, tradycje, obyczaje. Życie codzienne jest tutaj całkiem proste. Każdy dzień na pozór jest podobny do poprzedniego: czas na mycie, posiłki, pracę, rehabilitację, zajęcia, różne zabawy, wypoczynek. Jednocześnie każdy dzień niesie w sobie wiele różnych niespodzianek.

   Ważnym elementem życia Domu jest wspólne celebrowanie świąt, uroczystości, obchodzenie imienin, urodzin, przyjmowanie gości, udział w imprezach kulturalnych. Dziewczęta korzystają także z pogadanek religijnych, które przeprowadzane są w każdej grupie raz w tygodniu. Część dziewcząt przychodzi także do sali komputerowej na zajęcia z informatyki.

   Duży wpływ na funkcjonowanie Domu oraz dobre samopoczucie mieszkanek ma organizacja pracy. Personel dba o to, by wszystkie czynności poszczególnych grup przebiegały według, planu i tworzyły harmonijną całość. Z obsługą mieszkanek najbardziej związani są pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego i medyczno-rehabilitacyjnego. Ich zadaniem jest zabezpieczenie obsługi medycznej, higienicznej oraz organizacja czasu wolnego.

    Na terenie Domu istnieje zespół terapeutyczno – opiekuńczy, który dąży się do pełnego zaspokojenia potrzeb naszych mieszkanek. W dużym stopniu na kształtowanie stosunków międzyludzkich wpływa atmosfera panująca w Domu. Mieszkanki czują się dobrze, gdy otaczają je ludzie życzliwi, kochający swoją pracę, chętni do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Stąd też pracownicy DPS starają się okazać każdej osobie, że jest chciana i potrzebna. Towarzyszą jej i pomagają w możliwie wszechstronnym rozwoju. W tak funkcjonującym Domu przebywają podopieczne pragnące mieć swoja rodzinę, bliskich. Dziewczęta podzielone są na mniejsze grupy, dla stworzenia miłej atmosfery rodzinnej. Mieszkanki przebywające w grupach są w różnym wieku. Zróżnicowanie to korzystnie wpływa na zaspokojenie ich potrzeb oraz przybliża w swej strukturze rodzinę. Starsze oraz bardziej sprawne, w miarę swoich możliwości, opiekują się młodszymi, mniej sprawnymi.

Nasze grupy – to małe Rodzinki