Prace z 2019 roku

Prace z 2019 roku

Wykonujemy dziś kolorowe zajączki

Kolorowe zajączki

Robimy wesołe bałwanki

Wesołe bałwanki

Dekorujemy świetlicę na bal … .

Dekorowanie świetlicy

Tworzymy kolorowe koszyczki

Piękne, kolorowe koszyczki z papieru

Robimy bałwanki z gotowanych jajek

Bałwanki z gotowanych jajek

Świętujemy dziś radosne Walentynki

Św. Walenty, obraz Lucasa Cranacha Starszego
Według legendy zwyczaj wysyłania kartek na walentynki zapoczątkował właśnie święty Walenty. Gdy przebywał w więzieniu przywrócił wzrok niewidomej dziewczynce, na prośbę jej ojca – dozorcy. Natomiast kiedy prowadzili go na śmierć przesłał jej list pełen otuchy, który był podpisany od „Twojego Walentego”. Mamy więc dziś bardzo radosne spotkanie

Św. Walenty jest patronem zakochanych, ale także patronem chorych … .