Nasz Dom

Nasz Dom

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

   Dom jest miejscem, gdzie czujemy się dobrze, „u siebie”, gdzie jesteśmy oczekiwani i zawsze możemy przyjść. Jest tam, gdzie panuje poświęcenie, obdarowywanie się wzajemne. Mówiąc o domu, mówimy o ludziach, którzy go zamieszkują, którzy pragną dobra osób najbliższych, ale również społeczności, do której należą i którą tworzą. Tak powinno być w domach rodzinnych ale nie tylko tam. Nasz Dom Pomocy Społecznej jest także Domem dla danych nam podopiecznych. Za wszelka cenę pragniemy aby stworzyć im DOM, zarówno w kwestii formalnej, aby ich warunki codziennego egzystowania były sprzyjające ale zależy nam szczególnie na tym, by czuły się tu dobrze, były kochane i zauważone.

   Dom Pomocy Społecznej jest placówką pobytu stałego, przeznaczoną dla osób upośledzonych umysłowo, zapewniającą im całodobową opieką. Mogą tu być kierowane osoby (…), które z uwagi na wiek, sytuacją życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy” oraz osoby przewlekle chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Celem placówki jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, warunków odpowiadających godności człowieka. Zadania Domu są wypełniane w duchu miłości chrześcijańskiej oraz ofiarnej służby potrzebującym. Mieszkańcy mają prawo do poszanowania praw osobistych i godności, pomocy w zaspokajaniu potrzeb, opieki duszpasterskiej, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych. Aktualnie przebywa w Domu 60 niepełnosprawnych mieszkanek w wieku 15 – 59 lat, które z różnych powodów są pozbawione możliwości przebywania w domu rodzinnym.

Postaramy się opisać: