Polityka prywatności strony internetowej

Polityka prywatności strony internetowej

  Polityka prywatności strony internetowej

 

Niniejszą politykę prywatności stosuje się do naszej strony internetowej

www.dpswielkawies.pl

   Właściciel może zmienić niniejszą politykę prywatności bez uprzedniego zawiadomienia.

       Inne przetwarzanie danych osobowych

     Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w polityce ochrony danych osobowych.