Kronika 2019

Kronika 2019

Wydarzenia z 2019 roku

1.01.2019 r. – Kolęda w naszym Domu

   Okres Bożego Narodzenia nierozłącznie kojarzony jest z rodzinnym kolędowaniem oraz z przypadającą na ten czas tak wyjątkową, bo odbywającą się raz w roku wizytą duszpasterską. Kolęda jest przede wszystkim po to, by ksiądz mógł spotkać się z parafianami. I właśnie dziś witamy w naszym Domu Ks. Proboszcza Marka Pietkiewicza i Ks. Mateusza Pobihuszka. Nasze spotkanie miało początek w kaplicy gdzie kapłani przywitali Siostry i Mieszkanki, była krótka modlitwa, kolędowanie i oczywiście pokropienie wodą święconą.

Polski zwyczaj kapłańskiego kolędowania znalazł prawne oparcie w obowiązującym od 1983 roku Kodeksie Prawa Kanonicznego. Ustalając posługę pasterzowania (kanon 529 1 – troska o wszystkich wiernych, troska o chorych parafian, troska o biednych i cierpiących, troska o błądzących i grzeszących, pomoc małżonkom i rodzicom), Kodeks wymaga od proboszcza znajomości wszystkich wiernych powierzonych jego pieczy. Tak więc kapłani przeszli do wszystkich Mieszkanek, rozmawiając z nimi i śpiewając kolędy.

Jej kulminacyjnym punktem jest wspólna modlitwa z prośbą o błogosławieństwo dla mieszkańców. Każda z nas otrzymała oczywiście pamiątkowy obrazek. Z kolędą łączona jest tradycja umieszczania na drzwiach domu symboli: C+M+B. Św. Augustyn odczytuje w nich myśl: „Christus Multorum Benefactor” (Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą). Istnieje też ich starochrześcijańskie tłumaczenie: „Christus Mansionem Benedica”

(Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu).

 

   Nasze spotkanie kolędowe zakończyło się ponownie w kaplicy odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zadbajmy więc, by odwiedziny naszych duszpasterzy przeżywać w duchu radości płynącej z Tajemnicy Wcielenia, w duchu modlitwy w rodzinnym gronie, a otrzymane od Boga błogosławieństwo niech chroni nasz dom, rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.