Ks. Franciszek Filipiec MIC

Ks. Franciszek Filipiec MIC

Ks. Franciszek Filipiec MIC Misjonarz z Kamerunu

   Ks. Franciszek Filipiec, urodzony  w 1955 roku jest członkiem Zgromadzenia Marianów, kapłanem od 29 lat i misjonarzem od 21 lat (Założył misję w Rwandzie, gdzie pracował 10 lat, a potem w Kamerunie pracuje tam od 11 lat).

Do Kamerunu przybył w 1999 roku. Pomagał Biskupowi Janowi Ozdze w Diecezji Doume Abong Mbang będąc Rektorem Seminarium i Wikariuszem Generalnym. Był też odpowiedzialnym za diecezjalne projekty pastoralne i rozwoju społecznego.

Od 2002 roku Księża Marianie objęli parafię na misji w Atok, gdzie zostało utworzone Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ks. Franciszek został Rektorem Sanktuarium i Promotorem kultu Bożego Miłosierdzia. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na misji w Atok  jest dotąd jedyne w Kamerunie do którego przybywają pielgrzymi z całego kraju.

Doświadczenie misyjne ks. Franciszka Filipca można określić  w kilku wymiarach:
Tworzył Misje Ad Gentes, ewangelizując od podstaw ludzi nie znających Boga i organizując struktury pastoralne i społeczne (budowa kaplic, katechumenatów, szkół, ujęć wodnych, dróg.

Angażował się dla najuboższych ukazując  im przez liczne projekty godniejsze życie, pomagając uciekinierom w obozach w czasie bratobójczej walki w Rwandzie.
Czynnie uczestniczył w kształceniu dzieci, młodzieży, grup i wspólnot Akcji Katolickiej, ucząc wielu z nich zawodu,  formując liderów i odpowiedzialnych, którzy stawali się mnożnikami przyjętych wartości wśród innych. Udzielane Sakramenty Święte i duszpasterstwo:

  

   


Praca parafialna, duszpasterska tętni życiem. Można również zauważyć tam bardzo wymowną Drogę Krzyżową

Via-crucis

Obecnie przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest Ojcem Duchownym dla pielgrzymów, towarzyszy wielu udzielając rad duchowych, organizuje rekolekcje i sesje formacyjne.
 Współpracuje z miejscowymi artystami starając się inkulturować w Ewangeliczne posłanie w miejscowe zwyczaje i religijną sztukę.