Kronika 2018

Kronika 2018

Wydarzenia z 2018 roku

  01.01.2018 r.Wizyta duszpasterska zwana kolędą.

 Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Pragniemy poczuć szczególną więź z zamieszkania Bożego na ziemi. Pięknym zwyczajem są odwiedziny świąteczne wśród krewnych i znajomych. Duszpasterze w swoich parafiach odwiedzają powierzonych im parafian. I właśnie dziś mieliśmy miły zaszczyt gościć Ks. Proboszcza Marka P., Ks. Mateusza P. i naszego kapelana Ojca Wojciecha R. OMI na wizycie duszpasterskiej. Kolęda rozpoczęła się modlitwą w kaplicy, po czym przy śpiewie kolęd wszyscy ruszyliśmy do pokoi gdzie kapłani rozmawiali z Mieszkankami i obdarowywali ich serdecznością, pamiątkowymi obrazkami i znakiem krzyża na czole, jako Boże błogosławieństwo. Oznaką oczekiwania na to spotkanie są oznaczone odrzwia K + M + B +. W święta trzech Króli wypisujemy na drzwiach znaki świadczące o naszym chrześcijaństwie. K + M + B + pochodzi od łacińskiego słowa Christus Mansionem Benedicat – „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.

04.01.2018 r. Uroczystości pogrzebowe Iwonki Pielichowskiej
Iwonka odeszła do Domu Ojca 01.01.2018 roku. Ciągle przychodzą nam na myśl słowa, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. I to wielka prawda. Iwonka nadal jest naszą uśmiechniętą Iwonką. Nie mogła mówić, ale za to wspaniale kontaktowała się wzrokiem, mimiką i najbardziej uśmiechem.
   Uroczystości pogrzebowe odbyły się 04.01.2018 roku w Kopanicy. Oczekując na Eucharystię otaczałyśmy zmarłą Iwonkę modlitwą różańcową i tą modlitwą miłości – Koronką do Bożego Miłosierdzia. Mszy Św. przewodniczył i homilie wygłosił Ks. Kapelan Domu – Ojciec Wojciech Ruszniak OMI. W homilii podzielił się bardzo ciepłymi słowami o Iwonce. W Domu naszego Ojca jest mieszkań wiele i wierzymy, że Iwonka przebywa w ramionach Miłosiernego Jezusa.
    Konduktem żałobnym ciało zmarłej Iwonki przeniesione zostało na parafialny cmentarz w Kopanicy. W uroczystości pogrzebowej wzięły również udział Mieszkanki Domu, Pracownicy naszej placówki, Przyjaciele i Siostry Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Iwonko spoczywaj w pokoju … .
17.01.2018 r. 25 urodzinki w karnawale … .
Z okazji 25 urodzin
życzymy Ci Jagódko tak jak nikt nie życzy:
  spełnienia wszystkich marzeń,
zdrowia, szczęścia i słodyczy.
 
   Radosne chwile urodzinowe, pyszny tort, różne upominki i karnawałowe zabawy oraz przebierańcy wprowadzały bardzo radosny nastrój. Nasze Panie nauczycielki Asia i Karolina wspaniale dostosowały zabawy do przyniesionych strojów. Wszystkie tancerki czuły wspaniałą karnawałową atmosferę, chętnie włączały się do zabaw i tańców. 
Na zakończenie oczywiście nie mogło zabraknąć kawy i różnych słodkości.
Niech wiatr zawsze wieje Wam w plecy,
a słońce świeci w twarz.
Niech dobry Bóg da Wam zatańczyć
wśród najjaśniejszych gwiazd!    
   Naszym Paniom Asi i Karolinie wyrażamy słowa uznania za pomysłowość tych karnawałowych urodzin oraz wyrażamy wielkie           Bóg zapłać !!!
 
21.01.2018 r. – Relikwie Krzyża Świętego u nas

    Spotkała nas dziś wielka niespodzianka. Ojciec Oblat – OMI z klerykami przyjechali wraz z Relikwiami Krzyża Świętego. Mogliśmy więc wsłuchać się w niezwykłą moc malutkich drewienekpobranych z krzyża Chrystusa, na którym dokonał On naszego zbawienia. Chociaż mija już dwa tysiące lat, historia ciągle jest żywa. Z wielką zadumą i otwartym sercem wsłuchiwaliśmy się w historię tych malutkich drewienek pobranych z krzyża Chrystusa. Nasz prelegent żyje na co dzień w Sanktuarium Relikwii Świętego Krzyża dlatego z wielkim oddaniem relacjonował historię i dzieje tego świętego krzyża. Osobista adoracja i ucałowanie Relikwii było dla każdej z nas wielkim przeżyciem.

   Po zakończonej adoracji Relikwie zostały przeniesione do wszystkich Mieszkanek. Dziewczęta ochoczo włączały się w modlitwę i śpiew a nade wszystko z łzą w oku całowały te „malutkie drewienka” z Krzyża naszego Pana. To było wspaniałe spotkanie. Każdy z nas czuł bliskość Jezusa umierającego za nas na Krzyżu, właśnie na tym Krzyżu. Zapraszamy do Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego  gdzie nasi czcigodni Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej sprawują posługę duszpasterską. Ojcu prelegentowi serdecznie dziękujemy za sprawienie nam tej uczty duchowej. Bóg zapłać.   

10.02.2018 r.Świętujemy XXVI Dzień Chorego.
  W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „Oto Syn Twój (…) Oto Matka Twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). Posługa jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela .Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża…, a pomc potrzebującym, chorym jest uważana jako macierzyńskie powołanie Kościoła – podaje Papież Franciszek.
Jak każdego roku Mieszkanki pragną brać współudział w przygotowaniu uroczystej Mszy Św. w dzień objawienia się Matki Bożej w Lourdes. A, że właśnie w tym roku wypada 160 rocznica gdy Matka Boża objawiła się ubogiej dziewczynce w Grocie Massabiel dziewczęta odczytały wzmianki z tego wydarzenia.
Z woli Bożej Najświętsza Maryja Panna tego dokonała, za pomocnicę 14-letnią dziewczynkę wybrała…, wybrała właśnie Ją …
   18 razy Matka Boża Świętej Bernardetcie się Objawiała …, o tym, że to Matka Boża Bernardetta nie wiedziała… . Podczas szesnastego Objawienia 25 marca, w święto Zwiastowania Pani powiedziała    „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Ale tego Bernardetta jeszcze nie rozumiała… a jednak ufała … . 
Bądź pozdrowiona o Pani, Maryjo. Panno Najświętsza , Bogarodzico Dziewico. Łaską Boga Niepokalanie poczęta… Matko Boża z Lourdes. O jedno więc ośmielam się pokornie prosić… . Prowadź nas do Syna swego nadal … .
Podczas sprawowanej Eucharystii mogłyśmy wsłuchać się w ciepłe słowa Ojca Wojciecha OMI, przybliżające nam miłość do Maryi. Przyjmując Pana Jezusa w komunii św. odczuwałyśmy ogromną moc i bliskość uzdrawiającego Chrystusa. A na koniec to najpiękniejsze spotkanie w błogosławieństwie Lourdzkim – Najświętszym Sakramentem.  
Ciekawe myśli o dzisiejszym święcie podał Kard. Dziwisz w Niedziela 11.02.2018 r.: 
 „Objawienia w Lourdes obudziły wiarę ludu Bożego, pobudziły go do modlitwy i pokuty, a także przypomniały, że Matka Chrystusa nieustannie czuwa nad nami – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który w 160. rocznicę ukazania się Matki Bożej Bernadecie Soubirous odprawiał Mszę św. w krakowskim kościele NMP z Lourdes. Hierarcha podkreślał, że wezwanie do modlitwy i pokuty jest podstawowym ewangelicznym przesłaniem, które pozostaje wciąż aktualne.” .

16.02.2018 r.Idziemy Drogą Krzyżową

Kolejny Wielki Post, kolejne wyczekiwanie radosnego poranka Zmartwychwstania. Jak w ubiegłych latach przygotowujemy swoje serca na to radosne spotkanie a więc zmieniamy nieco rytm życia. Więcej zadumy, ciszy no i pokuty. Z naszymi Mieszkankami wybrałyśmy się na przeżycie Drogi Krzyżowej. W nieco innych warunkach ale serca te same i miłość do Jezusa jeszcze gorętsza. Mamy ze sobą obrazy do każdej stacji, oglądając łatwiej nam przeżyć poszczególne wydarzenie.

Oczywiście każda z dziewcząt pragnie całym sercem uczestniczyć w tych przeżyciach. Piosenki Rysuję Krzyż…, Ta Krew i Ogrodzie oliwny pomagają nam jeszcze goręcej spotkać się z ciepiącym Jezusem.

Czas Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej włącznie. Okres postu czterdziestodniowego wspomina po raz pierwszy Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334roku. W IV wieku taki okres odnotował m.in. Cyryl z Jerozolimy, który wspomina o „40 dniach pokuty” w swoich słynnych katechezach. Wówczas odnosiło się to tylko do przygotowujących się do chrztu, a nie do całej wspólnoty. O poszczeniu całej wspólnoty chrześcijańskiej mówił dopiero Sobór w Nicei (325 r.). Wielki Post ma służyć przygotowaniu całej wspólnoty eklezjalnej do przeżycia Świąt Wielkanocnych przez nawrócenie, gorliwe słuchanie Słowa Bożego i modlitwę. Dla chrześcijanina Wielki Post jest również czasem przygotowania do świętowania zmartwychwstania. Kresem jest wejście w misterium paschalne Chrystusa, które jest zaczątkowym, inicjalnym udziałem w zmartwychwstaniu, wejściem w chwałę Zmartwychwstałego.          

19.03.2018 r. Życzenia Imieninowe dla s.Dyrektor  

Mamy dziś piękne słonko i radosny dzień, dzień Świętego Józefa i dzień imienin naszej Siostry Dyrektor Józefy Bura. Wszyscy pragniemy uświetnić ten dzień a czynią to szczególnie nasze Mieszkanki pod przewodnictwem s.Adriany. Cała świetlica tonie w wiosennych kwiatach a na drzwiach widnieje napis z miłym zaproszeniem:

Mieszkanki powystrajane również wiosennie recytują wiosenne wiersze oczywiście o tematyce wiosennych kwiatów z naszej łąki.

 Idzie pochód kolorowy, kwiatki z naszej łąki

Idą bratki, słoneczniki, stokrotka i dzwonki.
Idą, idą z życzeniami, uśmiechnięte dzieci
a bez dzieci, jak bez kwiatów smutno byłoby na świecie.
Ich oczy,  jak niebo, ich uśmiech,  jak słońce, ich buzie,  jak kwiaty co rosną na łące.
Jak słonecznik złoty z za krzywego płotka
jasną główkę w niebo wznoszę
 nawet gdy mnie przykrość spotka.
W górę serca, popatrz w niebo jak słonecznik złoty
oto rada jest najlepsza na wszystkie kłopoty.
 Wśród trudu szarego, pogody i radości
i uśmiechu niezmąconego życzę i nigdy tęsknoty.
  Do tych serdecznych życzeń dołączyli się również pracownicy naszej placówki składając najlepsze życzenia. Oprawie muzycznej oczywiście przewodniczył O.Wojciech OMI – nasz kapelan.  Na zakończenie Siostra Dyrektor wyraziła serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie tego miłego wydarzenia zapraszając wszystkich na słodki poczęstunek.

Nasze śliczne palmy

Oczekując na te przeżycia Wielkiego Tygodnia dziewczęta pod opieką Siostry Adriany przygotowują Palmy.

28.03.2018 r. – Niedziela palmowa

Niedziela Palmowa wypada zawsze 7 dni przed Wielkanocą i rozpoczyna Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa w 2018 roku wypadła na dzień 25 marca. Obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Jakie jest znaczenie Niedzieli Palmowej oraz jakie zwyczaje i obrzędy towarzyszą nam w ten dzień?  Święcenie palm to przecież najważniejsza uroczystość Niedzieli Palmowej. Palmy święci się na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do miasta i są one symbolem męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa. Zwyczaj ten został wprowadzony do liturgii kościoła katolickiego w XI w., a w Polsce palmy to przede wszystkim to wiązanki gałęzi wierzby z pąkami, zwanymi baziami czy kotkami, ale można je wykonać również z innych materiałów. Jaką palmę przygotowaliście na ten dzień ?

28.03. – 01.04.2018 r. – Przeżywamy Święta Wielkanocne

Wielki Tydzień.
   Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Każdego dnia tegoż Wielkiego Tygodnia włączamy się w modlitwy i przeżycia przygotowując sie do święta Zmartwychwstania. Wielki Czwartek – Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa i złożenie Ciała Jezusa do ciemnicy. Wielki Piątek to Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Najświętsze Ciało Jezusa złożone w
grobie.
   W tym Dniu w naszych domach panuje cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Pana Jezusa. O godzinie 15 spotkaliśmy się wszyscy w kaplicy aby koronką do Bożego Miłosierdzia uwielbić Boga – Człowieka oddającego za nas swoje życie. Wieczorem liturgia wielkopiątkowa – obnażenie ołtarza, uroczysta adoracja krzyża i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Pragniemy duchowo towarzyszyć Jezusowi od Wieczernika i Góry Oliwnej do Grobu.
   Wielka Sobota to dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. Przychodzimy adorować Chrystusa i przynosimy święconki z nadzieją czekając na jutrzejsze Zmartwychwstanie.
Po zapadnięciu zmroku uczestniczymy w Wigilii Paschalnej.
Kapłan uroczyście poświęca ogień, odpala paschał i wnosi uroczyście do ciemnego kościoła śpiewając Orędzie Paschalne. Następuje poświęcenie wody i wszyscy odnowiliśmy przyrzeczenia chrzciene, po czym zabrzmiały wszystkie dzwonki. Te dni i Niedziela Paschalna są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne.Warto z tego bogactwa skorzystać gdyż jest to wspaniały dar Kościoła, który nas bardzo ubogaci i zbliży do Chrystusa.  Niedziela Zmartwychwstania świętowana jest na całym świecie.
Najpierw rezurekcja a potem uroczyste, świąteczne śniadanie.

Najświętszy Sakrament jest wyniesiony przez kapłana z Grobu Pańskiego i trzykrotnie w uroczystej procesji obnoszony jest wokół Kościoła pośród bicia dzwonów i przy akompaniamencie pieśni wielkanocnych.

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał ALLELUJA !!!

03.04.2018 r.Pogrzeb naszych Sióstr

Świętujemy radosne dni oktawy Świąt Wielkanocnych. Nasza Wspólnota i Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w tych dniach miało nieco inne przeżycia.  29 marca 2018 r. w Wielki Czwartek w godz. miłosierdzia do Domu Ojca odeszła w wieku 95 lat S. Euzebia Jaworska. W życiu zakonnym wyróżniała ją ofiarność, dokładność, skromność, cichość i pogoda ducha. W ostatnich latach życia niosła krzyż choroby i cierpienia, które powoli odbierały jej siły. Mimo cierpienia starała się być wierną obowiązkom życia zakonnego. Natomiast 1 kwietnia 2018 r., tj. w Niedzielę Zmartwychwstania Pan odwołał do siebie kolejną Siostrę naszego Zgromadzenia, także z naszej Wspólnoty. – zmarła śp. S. Joela Dybowska. Była bardzo dokładną, sumienną i odpowiedzialną w wykonywaniu zadań. Zapamiętana została, jako osoba cicha, zdyscyplinowana i pogodna. Odeszła rano w Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Przeżyła 82 lata, odchodząc do Pana po krótkiej chorobie, która wymagała udzielania pomocy innych osób.

Polecamy nasze zmarłe Siostry modlitwom, prosząc by Miłosierny Pan przyjął Je do swej Chwały.

Msza św. pogrzebowa za śp. S. Euzebię Jaworską i śp. S. Joelę Dybowską została odprawiona we wtorek dn. 3 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Kopanicy. Mszy Św. przewodniczył I. E. Bp. Stefan Regmunt oraz 10 księży i posługiwało 3 kleryków Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Obry. Nasz Ksiądz Kapelan O.Wojciech R. OMI podczas homilii bardzo pochwalił postawę zakonną obu Sióstr i gorąco dziękował za każdą pomoc Zgromadzenia dla tych Sióstr.

  We Mszy Świętej uczestniczyło ok.75 Sióstr z naszego Zgromadzenia, w tym Zarząd Zgromadzenia z Matką Generalną Antoniną K. na czele oraz licznie przybyła Rodzina zmarłych Sióstr,  wielu Pracowników DPS-u pracujących współcześnie i z lat poprzednich, nasze Mieszkanki i inni ludzie zaprzyjaźnieni z Domem, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

 Po Mszy św. nastąpił obrzęd złożenia ciała obu Sióstr do grobu na miejscowym cmentarzu.  Niech Zmartwychwstały Chrystus otworzy Im bramy nieba i ukaże Swoją chwałę.

Wyrażamy słowa uznania i wdzięczności za modlitwę, każdy gest pomocy i życzliwości podczas choroby Sióstr oraz przygotowania pogrzebu.

23.04.2018 r. – Przedstawiamy humorystyczne życzenia
dla Ojca Wojciecha … . Chłop i poeta.
Kolorowy Dzień Imienin naszego Ojca Wojciecha … .
Recytacją imieninowych wierszy i przedstawieniem

dziewczęta uczciły ten radosny dzień.

Długo czekałyśmy tej godziny

Wreszcie nadeszły Twe Imieniny.

Chcemy swe serca Tobie otworzyć

I najpiękniejsze życzenia Ci Ojcze .

Dzwoni, śpiewa serce moje

Że dziś Ojcze Imieniny Twoje.

Więc i ja składam Ci życzenia:

Niech Jezus Tobie przyniesie z nieba

Wszystko, wszyściutko co tylko trzeba.

Radość, wesele i szczęście samo.

Niech prowadzi codziennie

Do jasnego nieba I niech ześle tyle

łask ile Ojcu potrzeba

Długo czekałyśmy tej godziny

Wreszcie nadeszły Twe Imieniny.

Chcemy swe serca Tobie otworzyć

I najpiękniejsze życzenia Ci Ojcze złożyć … .

Oczywiście nie mogło zabraknąć słodkości. Jedna z Mieszkanek natychmiast ruszyła do pomocy i zrobiło sie słłłłłłłłłłłłłłłłłłodziuchno. Przeżyliśmy miły, imieninowy dzień, życzymy solenizantowi Bożych łask i duuuuużo radości.

1 – 31.05.2018 r. Wielbimy Maryję w maju … .

A w maju wszystko piękne …

Teraz wszystko jest inne,
świat znów w ciepłych kolorach.
Pachną bzy oraz lilie,
od rana do wieczora.
   I właśnie w tym pięknym miesiącu spieszymy z Mieszkankami do kaplicy aby wielbić Maryję w Jej różnych tytułach śpiewając litanię loretańską. Wszystkie twarze uśmiechnięte, serca rozgrzane śpiewem pieśni Maryjnych a Matka Boża fatimska nad nami króluje .
Oczywiście teksty do śpiewu litanii koniecznie muszą być pod ręką a aparat z piosenkami wspomaga w dobrym śpiewie. Dziewczynki z wielkim entuzjazmem włączają się do śpiewu i nagle spotyka ich miła niespodzianka. Siostra Dyrektor i małe słodkości, no i buzie wszystkich bardziej roześmiane .
Maryjo dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy
  dziękujemy Ci … .
09.05.2018 r. – Zwiedzamy ZOO w Nowym Tomyślu
 
Nowotomyski Ogród Zoologiczny
miejsce rozrywki i edukacji
Mamy dziś wielką przyjemność odpoczywać i zwiedzać Nowotomyski Ogród Zoologiczny. Jak podają informacje przy samym, wejściu w ZOO nie ma dużych gatunków drapieżników. Ich miejsce zajęły małpy: pawiany, koczkodany zielonosiwe i rezusy. Hodowane są tu przede wszystkim gatunki, dla których łatwo spełnić warunki bytowe i żywieniowe. Przy wejściu do ogrodu znajduje się również plac zabaw dla dzieci. W jego sąsiedztwie zorganizowano „mini zoo” dla najmłodszych gości.
Wszyscy mogą tam obejrzeć z bliska małe zwierzęta gospodarcze. Nasze Mieszkanki były przeszczęśliwe mogąc tak bardzo blisko podchodzić do zwierzątek. Mogłyśmy przeczytać i  zauważyć, że w ZOO nie ma dużych gatunków drapieżników. Ich miejsce zajęły małpy: pawiany, koczkodany zielonosiwe i rezusy. Hodowane są przede wszystkim gatunki, dla których łatwo spełnić warunki bytowe i żywieniowe.
Jak podają informatory można tu było zobaczyć: 200 zwierząt a w nich 48 różnych gatunków. Są to zwierzęta drapieżne, zwierzęta kopytne-Antylopa kob liczi, Daniel, Jeleń europejski, Koza syryjska, Lama, Osioł domowy, Owca bretońska, Owca kameruńska…, Zebra górska Hartmanna.
Zwierzęta drapieżne: Pawian zielony, Ryś, Skunks, Szop pracz… .
Ptaki: Bażant złocisty, Kura ozdobna, Papuga nimfa, Mandarynka, Papuga falista, Świergotka seledynowa, Paw, Emu, Struś afrykański i inne: Świnka morska, Koszatniczki, Królik domowy karłowaty, żółw czerwonolicy… . Wszystkie dziewczęta z ogromną radością i zainteresowaniem wpatrywały się w te wspaniałe okazy natury a na koniec rozkoszowały się słodkimi smakołykami.

Mogłyśmy przeczytać także miły napis:

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29.02.2016 roku nadano Parkowi Kultury i Wypoczynku nazwę Park im. Feliksa Szołdrskiego.

Wyrażamy słowa wdzięczności Siostrze Dyrektor i Siostrom Opiekunkom za tak wspaniałą wycieczkę. Bóg zapłać .

11.05.2018 r. – Nasze Mieszkanki przyjmują Sakrament Bierzmowania

     Trzeba Wam się narodzić „z wody i z Ducha” (J 3,5). To właśnie Wy, drodzy ojcowie i matki, jesteście pierwszymi świadkami i szafarzami tych nowych narodzin z Ducha Świętego. Wy, którzy rodzicie Wasze dzieci dla ziemskiej ojczyzny, nie zapominajcie, że rodzicie je równocześnie dla Boga. Bóg pragnie ich narodzenia jako przybranych dzieci w Jednorodzonym Synu, który daje nam „moc, byśmy się stawali dziećmi Bożymi” (por. J 1,12) (List do rodzin, 22). Św. Jan Paweł II

W Kopanicy w kościele parafialnym p. w. Wniebowzięcia N. P. Marii odbyła się dziś wielka uroczystość . Koncelebrze przewodniczył Ks. Bp Damian Bryl z Poznania.

   Wśród  40 – to osobowej grupy w parafii Wniebowzięcia M.B.  do bierzmowania przystąpiły także trzy nasze Mieszkanki. Była to dla nas szczególnie wzruszająca chwila. Otaczamy ich swoją serdeczną i gorącą modlitwą

   W homilii ks. biskup zwrócił się do bierzmowanych w ciepłych i serdecznych słowach, podkreślając, że ten dzień jest dla nich bardzo ważny, ponieważ do ich serc przyjdzie Bóg, przyjdzie Duch Święty ze swoimi darami. Prosił, by młodzi kandydaci do bierzmowania przyjęli tego Ducha Świętego otwartym sercem, bo On pomaga nam kochać, kochać siebie i drugiego człowieka. A Rodziców i Opiekunów Ks. biskup prosił, by tym Młodym towarzyszyć, bo oni wchodząc w dorosłe życie potrzebują nas. Potrzebują, by być przy Nich, pomagać i modlić się za Nich.

   I pragniemy wołać  „Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości, nadzieja zagości niech miłość zagości w nas… .  Duchu przyjdź… . ”

Dziewczęta uradowane, rozgrzane Bożą Miłością powróciły do codzienności ale już inne, bo Duch Święty jest z Nimi i za to serdecznie i szczerze dziękują samemu Panu Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej Uroczystości.

 4.06.2018 r. – Świętujemy Dzień Dziecka 2018 r.

Dzień Dziecka to święto, które wypada hucznie obchodzić. Tego dnia czekają na dzieci największe atrakcje !!!

   Jak co roku nadszedł ten ważny, oczekiwany dzień. Dzień Dziecka świętujemy bardzo uroczyście a s.Adriana już od kilku dni czyni odpowiednie przygotowania.Siostra Dyrektor wita wszystkich serdecznie a sam strój, kolorowy kwiecisty kapelusz i śliczne słoneczko napawa radością. Już na wstępie ciekawe zabawy i nieco trudu dla opiekunów – Gdzie jest moje dziecko ??? – czy wszyscy rozpoznają cudacznie poprzebierane dziewczęta. Fikuśny i zabawny sposób na „dmuchanie  i wybuch balonów na butelce”, nieco trudu i duuuużo radości .

   Lew już niecierpliwie oczekuje pierwszych kąsków do spożycia …, czy uda nam się wrzucić piłeczkę w paszcze Lwa ??? Gry i zabawy sportowe, to dopiero frajda, trzeba pokazać swoją zwinność, no i dobrze by było trafić gola do bramki …. . Miła atmosfera, wszyscy cudownie się bawią i nawzajem kibicujemy strzelającym w bramkę … . A bieg po wydmach, to dopiero osiągnięcie… . Kolejna zabawa to slalom między pachołkami, skakanie, przechodzenie przez drążki… . Rozpoznawanie różnych powierzchni i celowanie plastikowymi obręczami do słoików, to jak dopiero trudne zadanie… .No i nie lada zadanie to chodzenie po dużych stopach…, ale udało się…,braaaawoooooo. A na zakończenie pieczemy kiełbaski i życzymy wszystkim DZIECIOM smacznego. I tak ten wspaniały Dzień Dziecka przysporzył nam mnóstwo radości, przypomniał wszystkim, że zawsze jesteśmy ukochanymi Dziećmi Boga.

Siostrze Dyrektor, S.Adrianie i wszystkim organizatorom tego wspaniałego dnia serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać !!!

 3 – 5.07.2018 r. – Piękne jest nasze polskie morze … .

W dniach od 3 do 5 lipca wybrałyśmy się nad piękne morze. Już samo przygotowanie i oczekiwanie przysparzało nam mnóstwo radości. Byłyśmy w Świnoujściu i Międzyzdrojach. By dotrzeć do Świnoujścia musiałyśmy przeprawić się promem. Była to dla nas miła niespodzianka gdyż na promie mogło się pomieścić bardzo dużo samochodów (30 – 40) a więc niesamowite zaskoczenie … . Kolejną radością był dwu godzinny rejs po morzu – prawdziwym i to duuuużym statkiem z napisem Herzlich willkommen auf dem FGS Chateaubriand in Świnoujście (Serdecznie witamy na statku  Chateaubriand  w Świnoujściu). I właśnie podziwiamy tu nadbrzeża zatoki, pływające statki wojskowe oraz piękne kormorany.Nie zabrakło też pysznych lodów i gofrów z bitą śmietaną i owocami. Na naszej wycieczce było duuuużo atrakcji zaczynając od wspaniałej pięknej, słonecznej pogody. Bardzo urzekała nas duuuuża plaża na której mogłyśmy zbierać muszelki no i kąpiel w morzu, tak, tak – to była dla nas wielka radość !!! Spacerowałyśmy też w Międzyzdrojach po pięknym molo a także byłyśmy tam na plaży. Na koniec zrobiłyśmy małe pamiątkowe zakupy i bardzo zmęczone ale i pięknie opalone, szczęśliwe i radosne wróciłyśmy do naszego Domu w Wielkiej Wsi.

I tu pragniemy serdecznie podziękować Siostrze Dyrektor i Siostrom

za te wspaniałe dni radosnej wycieczki. Bóg zapłać !!!

25.09.2018 r. – Świętujemy dziś wszyscy radosny dzień Beatki.

Cały nasz Dom przeżywa dziś dzień nieco inaczej , radośniej. Tworzymy rodzinę i dziś rodzinnie świętujemy 50 urodzinki.

   Urodziny dla każdego człowieka to wielkie wydarzenie. Większość naszych Mieszkanek z zapałem odlicza czas do kolejnej rocznicy swojego przyjścia na świat. Urodziny obchodzą właściwie wszyscy – nie tylko małe dzieci. Siostra Dyrektor zabiega o odpowiednie przygotowanie tego dnia i jako pierwsza spieszy z miłym upominkiem. Z gitarą i pięknym śpiewem przybywa nasz Ksiądz kapelan – Ojciec Wojciech. Siostry i nasze Panie od rana przygotowują miłe spotkanie.

Wszyscy więc składają Jubilatce najlepsze życzenia, serdeczność i miłe upominki. Oczywiście nie mogło zabraknąć pięknego i pysznego tortu … .

Jak można zauważyć kawa i słodkości umilają wszystkim iście urodzinową atmosferę.

A więc urodziny to szczególna okoliczność, która w naszym Domu wywołuje same pozytywne skojarzenia. Celebrowanie dnia narodzin na dobre wpisało się w polską tradycję.

Październik 2018 r. – Wielbimy Maryję różańcem świętym … .

   O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się z nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. Spieszymy do naszej kaplicy z różańcem w dłoni. Na powitanie przygotowujemy wiersze do Matki Bożej, piosenki i oczywiście serca rozgrzane miłością.

 

Któż może, Matko, godnie Cie wysławiać

za ten dar wielki, nigdy nie pojęty

że każdy może swoją dusze zbawić

za Twą przyczyną, przez różaniec święty

Spojrzyj Maryjo na miasta i wioski

gdzież wiara ojców tych dawnych stuleci

i przez różaniec ratuj naród polski

niech na bezdrożach nie giną Twe dzieci

Schodzisz na ziemie, pouczasz i radzisz

bo Cię sprowadza troska o nas Twoja

gdy w świecie zamęt, ciągle wojny, zawiść

napięcia nerwów i noc niepokoju.

Weź pod opiekę te polskie poddasza

Ty, co królujesz na niebieskim tronie

sprawa Matko cudem,

niechaj młodzież nasza

różaniec święty weźmie w swoje dłonie

   Wszystkie oczy promienieją miłością do Maryi a w ustach ciągle tętni Różańcowa Pani nieba ziemi, pozdrawiamy Cie głosy naszymi. Do Ciebie się cały świat uśmiecha, przez różaniec Twej pomocy czeka … . Bierzemy do ręki różaniec i wołamy  Zdrowaś Maryjo…, Święta Maryjo … a na koniec Pod Twoją obronę uciekamy się … .

Maryjo, światłem różańca tajemnic

świeć nam wśród drogi zgubienia ciemnej.

Matko Najświętsza, nachylona nad światem

płacząca gorzko nad jego grzechami

uproś u Pana przebaczenie jeszcze

wybłagaj łaskę; zmiłuj się nad nami.

I na koniec dostałyśmy od wspaniałych darczyńców słodkie co, nie co –

serdecznie dziękujemy … .

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się z nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie.

I tak każdego dnia spieszymy do naszej Matki prosić, dziękować i uwielbiać … .

11.11.2018 r. – Obchody stulecia niepodległości

100 lat temu Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu a Polska stała się niepodległym państwem. Rozpoczęły się obchody stulecia niepodległości. Jak podają media Prezydent RP Andrzej Duda zapalił Świecę Niepodległości podczas Mszy świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Na Mszy obecny był m.in. Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio. Brał także udział w marszu Niepodległości. Na początku metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz odczytał skierowane do Polaków słowo papieża Franciszka z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Potem nastąpiła Uroczysta Odprawa Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie Hymnu RP.
Ponad 250 tys. osób przeszło ulicami Warszawy, by oddać hołd przodkom, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny. Biało – czerwony marsz „Dla Ciebie Polsko” przeszedł ulicami Warszawy a na bulwarach wiślanych odbyło się widowisko świetlne z pokazem fajerwerków. Warszawa została zalana morzem ludzi z całej Polski w biało-czerwonych barwach. 
 Nasze Mieszkanki podczas porannej Mszy Świętej włączyły się również w obchody stulecia niepodległości. Ich biało – czerwone stroje, w rączkach trzymane czerwone kwiatki a nawet barwami flagi okryte ramiona wprowadzały w narodowy, dostojny nastrój. Sam wystrój kaplicy w barwach narodowych tworzył świąteczny nastrój.

Podczas Eucharystycznej Ofiary modliliśmy się za naszą Ojczyznę a na koniec z otwartych serc zabrzmiało Boże coś Polskę … i Ojczyznę wolną pobłogosław Panie. Po skończonej Mszy Świętej nasz ks. kapelan ojciec Wojciech R. OMI zaprosił wszystkich do dalszego świętowania. Mogliśmy słuchać wspomnień z lat odzyskiwania wolności i śpiewać nasze ulubione piosenki: Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani…, O mój rozmarynie, rozwijaj się …, Ułani, ułani malowane dzieci…, Płynie Wisła płynie, po polskiej krainie… , Legiony to, żołnierska nuta … i Przybyli ułani pod okienko … .  Z gorącym, bijącym sercem odśpiewaliśmy na koniec Hymn Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy … .

   Tak więc z całą Polską i ze wszystkimi Polakami w kraju i za granicą dziękowaliśmy Panu Bogu za wolność jednocześnie prosząc o Bożą opiekę na dalsze lata dla Polski i wszystkich Polaków.

24.11.2018 r. – Witamy Gości ze Studium Medycznego

w naszym Domu

Miałyśmy dziś miły zaszczyt gościć w naszym Domu szanownych Gości ze Studium Medycznego w Wolsztynie. Studentki Studium Medycznego wraz z Wykładowcą Panią Justyną M. – zostały ciepło przywitane przez naszą Siostrę Dyrektor Laurettę B. .   Na wstępie zapoznały się z krótką historią naszego Zgromadzenia poznając myśli i działanie Matki Założycielki. Kontynuując charyzmat Matki Założycielki prowadzimy między innymi także Domy Pomocy Społecznej pomagając w ten sposób najbiedniejszym i potrzebującym pomocy.

   Panie zapoznały się ze strukturą prowadzenia naszego Domu a także ogólnie – o naszych Mieszkankach, prowadzonych tu różnych zajęciach, zainteresowaniach i pracach. Po tych wstępnych informacjach Panie odwiedziły nasze Mieszkanki na poszczególnych grupach.

Mieszkanki kochają odwiedziny – dlatego też potrafiły wyrazić swoją radość i wdzięczność z tego powodu. Jedna z nich z radością wyrecytowała wiersz, którego uczy się do Jasełek …

Do Ciebie Królu Maleńki Trzej Królowie jadą
Swoje cenne dary wiozą, u nóg Twoich składają
…”

Panie były bardzo zachwycone postawą naszych Mieszkanek, warunkami i pokojami w których spędzają każdy dzień. Panie zachwyciły się również basenem i w ogóle miłą atmosferą. My natomiast cieszymy się z nowych Pań, które pragną służyć innym i to właśnie tym najbardziej potrzebującym. I tu warto zacytować  „Opiekun medyczny – to kierunek pożądany w dzisiejszych czasach. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej potrzeby życiowe. Jest to zawód zaufania publicznego ” .

 

28.11.2018 r. – Świętujemy dziś radosny dzień Weroniki.

Mamy dziś bardzo uroczysty dzień. Jedna z naszych  Dziewcząt świętuje swoje 18 urodziny. Siostra Dyrektor złożyła serdeczne, ciepłe życzenia a wszyscy przy akompaniamencie gitary Ojca Wojciecha odśpiewali Weronice 100 lat.

Dzień Twych imienin z kalendarza
okazję miłą do życzeń stwarza:
ciesz się z życia dobrego,
niech nie przyniesie Ci nic złego,
niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,
a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

Do życzeń dołączają inne Siostry, Mieszkanki oraz zaprzyjaźnieni Goście. Po tych serdecznych życzeniach zasiadamy do poczęstunku, gdzie przy kawie i smakołykach spędzamy miło czas. Atmosfera miła, serdeczna, przysparza iście rodzinne spotkanie. Skoro już emocje nabierają większych rozmiarów przechodzimy do świetlicy na miłą, serdeczna zabawę … .

Niech smutek zniknie w górskim potoku,
by radość kwitła jak róża – co roku,
by na Twej twarzy promyczek słońca
nigdy nie zniknął i trwał do końca,
niech Cię nie trapią żadne zmartwienia
i niech się spełnią wszystkie marzenia.

 Kolejne chwile jeszcze milsze – to tańce i zabawa. Lubimy tańczyć, śpiewać… a radość nie znika z twarzy.Dużo radości sprawiła Pensjonariuszkom wspólna zabawa w świetlicy przy muzyce.

Dziewczęta lubią tańczyć, chętnie włączają się do zabawy a głównym wodzirejem był oczywiście Ojciec Kapelan … i całkiem dobrze Mu to idzie, wszyscy są bardzo zadowoleni.

Spokój i radość są słońcem,
które oświeca życie… . Tak więc Weroniczko :
Zdrowia, szczęścia i pomyślności
oraz samych szczęśliwych dni
życzymy… .

2.12.2018 r. – Witamy u nas zacnego Gościa
   Długo czekamy już na zimę…. a ciągle jej nie widać….,  szukamy czerwonej czapki i worka z prezentami…… i także nie ma.  Aż nareszcie słychać dzwonki i pierwsze okrzyki na powitanie gości. Jest Święty z nieba, do pomocy są także nasi zaprzyjaźnieni klerycy z Wyższego Seminarium Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Obry. W całym Domu słychać radość i oczywiście śpiewy. W każdej grupie Dziewczęta z Opiekunami witają zacnych Gości.

Mieszkanki na powitanie recytują miłe wiersze:

Witaj miły Gościu co świętego zastępujesz
I serca wszystkich tu zebranych tak bardzo radujesz.

Wszyscy Cię dzisiaj serdecznie witamy

Potem przez Twe ręce dary otrzymamy

Więc Cię za to mocno, a mocno kochamy.

Przed wielu laty, w niewielkiej krainie,
żył sobie człowiek , który do dziś słynie.
Był on biskupem, w niebogatym mieście
i służył Bogu całym sobą wreszcie

Spieszył z prezentami od domu do domu
I niewidzialną ręką dawał byle komu.
Tu podał paczkę , tam woreczek złota
I nikt się nie domyślił, że jego to robota.

Swymi podarkami chciał zaradzić nędzy,
by radość panowała w domach, jak najprędzej.
Imię Jego rozsławiły wieki,
Nikt Go nie zapomniał, ni mały ni wielki.

I tak wszystkie nasze Mieszkanki uradowane odwiedzinami Świętego z Nieba i oczywiście obfitymi podarunkami mogły same lub z pomocą Opiekunów cieszyć się otrzymanymi prezentami. I tu wyrażamy ogromną wdzięczność Siostrze Dyrektor, klerykom z Wyższego Seminarium Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Obry, Siostrom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej wspaniałej uroczystości. Bóg zapłać !!!

6.12.2018 r. – Poszukujemy Mikołaja.

Nasz Dom odwiedziła dziś Agencja Artystyczna „ Galana ” z Krakowa . Zaprezentowali nam bardzo ciekawe przedstawienie o poszukiwaniach Mikołaja. Diabeł kusił, przestawiał znaki …, wymyślał przeszkody ale nadzieja na przyjazd Mikołaja wzrastała. Artyści bardzo ładnie zaangażowali nasze Mieszkanki do zabawy. Dziewczęta chętnie włączały się do pomocy w poszukiwaniach Mikołaja, jak również w śpiewie.

Z radosnym echem brzmiał przerywnik Mikołaju, Mikołaju przecież drogę do nas znasz. Mikołaju, Mikołaju przyjedź bo już czas… . I Mikołaj przybył stwarzając wielką radość. Pierwszym obdarowanym prezentem był Diabełek. A dla nas była to dobra szkoła miłości …, w ten piękny dzień trzeba pamiętać o wszystkich. Ciekawe teksty i śpiew wprawiły wszystkich w iście Mikołajkowy nastrój.

Za to spotkanie serdecznie dziękujemy.

21.12.2018 r. – Pan Starosta odwiedził dziś nasz Dom.

Mamy dziś miły zaszczyt gościć w naszym Domu Pana Jacka Skrobisz Starostę powiatu wolsztyńskiego z Panem Kierowcą. Nasze Mieszkanki na czele z Siostrą Dyrektor i Siostrami oczekiwały zacnych Gości. Radosne przywitanie i słowa życzeń zmieniały aurę dnia. „W każdym roku jest taka noc, na którą człowiek czeka… , to noc wyjątkowa, jedyna podczas której sam Bóg przybiera postać człowieka i schodzi na ziemie… do człowieka aby ludziom przynieść pokój i radość … ” –  z uśmiechem deklamowała jedna z naszych Pań . W imieniu Siostry Dyrektor, Mieszkanek i Perosnelu życzymy Czcigodnym Gościom błogosławieństwa Bożej Dzieciny i obfitych łask w Nowym Roku …” .

Wszyscy serdecznym uściskiem, dzieląc się białym opłatkiem rozpoczęli świętowanie Bożego Narodzenia. Mieszkanki wręczyły naszym Gościom choinkiprzez siebie wykonane pod opieką s.Adriany. Nasze Podopieczne otrzymały ulubione owoce i słodycze, za co serdecznie dziękujemy.

24.12.2018 r. – Spotykamy się przy stole wigilijnym.

Boże Narodzenie jest czasem szukania pokoju: we własnym sercu i sumieniu, ale też w bliźnim, w otaczającym nas świecie. I pragnie się powiedzieć innym – „cieszymy się, że jesteście …”, tworzymy tu jedną wielką rodzinę. Nasz Ks. Kapelan – Ojciec Wojciech R. OMI  z gitarą rozpoczyna śpiew Dzisiaj  w Betlejem …, jedna z Sióstr odczytuje słowa z Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Pragniemy stworzyć aurę świąteczną Bożonarodzeniową, więc jedna z Dziewcząt recytuje wigilijny wiersz:

Nad Betlejem w ciemną noc śpiewał pieśń aniołów chór
Ich radosny, cudny głos odbijało echo gór.
Gloria, Gloria in exscelsis Deo!

Do Betlejem prędko spiesz, zostaw stada pośród pól,
gdyż anielska głosi wieść, że się tam narodził Król.
Gloria, Gloria in exscelsis Deo!

Kolejna natomiast urozmaica te przeżycia odśpiewaną kolędą W żłobku będzie Ci najlepiej . A jeszcze inna Pani z otwartym sercem składa najlepsze życzenia:

A Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami… .

Kochanej s. Dyrektor, Siostrom, naszemu Ojcu i Wam kochane Koleżanki życzę, aby święta były czasem ciepła, pokoju i radości. Niech Boże  Dziecię będzie źródłem wszelkich darów, niech błogosławi i opromieni swą łaską wszystkie dni Nowego 2019 Roku … .

Najlepsze życzenia świąteczne złożyła wszystkim także Siostra Dyrektor Józefa Bura dziękując jednocześnie wszystkim za ogromny wkład w przygotowanie i przeprowadzenie tych pięknych dni i przeżyć. Kolejny moment, ten najmilszy to dzielenie się opłatkiem. Czas doniosły, miły i baaaardzo głęboki. Serdeczność, czułość i w jednym momencie czujemy się RODZINĄ .

Wigilia kojarzy nam się od dzieciństwa ze spotkaniem przy wieczerzy. Ale to spotkanie ma nas skłaniać do czegoś ważniejszego. Dlatego, że rodził się Chrystus. Wszystko inne jest bagatelą. Cała ta uroczysta oprawa to tylko dodatek, który w tej kulturze wygląda tak, a w innych kulturach może wyglądać inaczej .

   Najpierw był barszcz z uszkami, potem kapusta, ryby i oczywiście makowiec … . Wszystko smakowało znakomicie. To niezwykła radość, że mogliśmy być razem. Wszyscy tu jesteśmy ważni, potrzebni i wyjątkowi, każdego z nas kocha Bóg w sposób wyjątkowy.

I wam kochani Przyjaciele życzymy szczęścia na cały Nowy 2019 rok.

25.12.2018 r. – Wielbimy Dzieciątko w szopce.

Przeżywamy radosne dni świąteczne. Dziś spieszymy do kaplicy pokłonić się Dzieciątku leżącemu w żłóbku. Mieszkanki pragną kolędować, pocieszać Maleńkiego i wyrażać swoją miłość. Jest oczywiście z nami nasza Siostra Dyrektor i witając nas już popiera to szczytne dzieło zachęcając do prawdziwego spotkania z Maleńkim. Będziemy więc kolędować i wyrażać swoje uczucia wierszami. Ulubioną kolędą  Dzisiaj w Betlejemrozpoczynamy radosne spotkanie.

DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA?
ks. Jan TwardowskiDlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać

PASTORAŁKA
ks. Jan Twardowski

Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Turoniem,
Kożuch plecy mu grzeje, gwiazda nad łbem płonie.
Dobrze być kolędnikiem, ale tylko Królem,
Ma koronę z pozłotki, ojcowską koszulę.
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Aniołem,
Dźwigać skrzydła puchate, z drutu aureolę.
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko kukiełką,
Mróz zaskwierczy – dać susa w stajenne ciepełko.
Dobrze być kolędnikiem, lecz najlepiej kosem,
Ofuknąć swym świergotem groźną śmierci kosę…

WIERSZ O MĘDRCACH
ks. Jan TwardowskiPrzybyli mędrcy
plackiem padli
złożyli dary odjechali
wół miał pretensje:
powinni zaraz wziąć Jezusa
ukryć
ratować Go przed wrogiem
przed panem diabłem i Herodem
Kasprze Melchiorze Baltazarze
wół dyskutował tupał szurał
puknij się w głowę rzekł osiołek
bo przecież Matka Boska czuwa
WIGILIA W LESIE
L. StaffI   Drzewa mają swą wigilię…W najkrótszy dzień Bożego roku,
Gdy błękitnieje śnieg o zmroku:
W okiściach, jak olbrzymie lilie,
Białe smereczki, sosny, jodły,
Z zapartym tchem wsłuchane w ciszę,
Snują zadumy jakieś mnisze
Rozpamiętując święte modły.
Las niemy jest jak tajemnica,”
Milczący jak oczekiwanie,
Bo coś się dzieje, coś się stanie,
Coś wyśni się, wyjawi lica.
Chat izbom posłał las choinki,
Któż jemu w darze dziw przyniesie.

Kolędowanie wprowadza wspaniały, miły nastrój. Pragniemy być blisko naszego Maleńkiego, umiłowanego Jezusa. Każda z Mieszkanek zbliża się do szopki, aby choć na chwilę coś szepnąć osobistego.

  I znowu Siostra Dyrektor ukazuje wspaniały gest, podając figurkę Jezusa do ucałowania. Tak więc nasz Maleńki Jezus przytula wszystkich, bez wyjątku. Bardzo kochamy te spotkania … .

I tak kolędujemy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas !!!

27.12.2018 r. – Opłatek z Personelem

   Śpiew kolęd, łamanie się opłatkiem, rodzinna atmosfera i niezwykli goście – tak można w skrócie opisać to, co działo się w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Ponad 20 osób wzięło udział w czwartek 27 grudnia, w spotkaniu opłatkowym. Przybyli dziś pracownicy naszej placówki.

   Na początku spotkania wszyscy wspólnie i głośno odśpiewali Wśród nocnej ciszy, po czym siostra Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich zebranych gości i zaprosiła, żeby jak w domu podzielić się opłatkiem składając wszystkim najlepsze życzenia. Nastąpił bardzo uroczysty moment. Wszyscy przełamali się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie wielu łask Bożej Dzieciny, dobrego i głębokiego przeżycia Świątecznych dni  Bożego Narodzenia.

A wszystko to działo się w przepięknie udekorowanej sali, przy choince i świątecznych stroikach.

Na koniec tego świątecznego spotkania Siostra Dyrektor wskazała na paczki od jakże oczekiwanego przez wszystkich św. Mikołaja. Każdy coś otrzymał, nikt nie odszedł z próżnymi rękami. Radość była wielka. A wszystko to przeplatane było śpiewem tradycyjnych kolęd przy akompaniamencie gitarowym naszego Ks. Kapelana Ojca Wojciecha R. OMI.

28.12.2018 r. – Zespół z Kębłowa kolęduje dziś z nami !!!

Kolejny już raz młodzież z Kębłowa umila nam świąteczne dni. Mamy dziś wielki zaszczyt wielbić Nowonarodzonego Jezusa razem z tym miłym zespołem. Cieszymy się bardzo, że w te dni świąteczne poświęcają nam swój czas. Ich szanowny Tata nie tylko stara się zapewnić ich codzienny byt ale spieszy z pomocą do takich właśnie przedsięwzięć.

Chwała Mu za to – dziękujemy.

 

 

 

Nasze Mieszkanki bardzo lubią kolędować, chętnie śpiewają i cieszą się zawsze przybyłymi gośćmi. Kolędy rozbrzmiewają w każdym zakątku domu.

Po krótkim odpoczynku i wzmocnieniu organizmu posiłkiem, zabawa trwa nadal. Teraz już czujemy karnawał, tańce i radość rozpierają nas i same nogi rwą się do zabawy.

Tak więc kończymy te miłe i radosne chwile. Mogłyśmy spotkać się na modlitwie i kolędowaniu z Jezusem a teraz miałyśmy możliwość zachłysnąć się Bożą radością w zabawie.

Wyrażamy słowa wdzięczności samemu Panu Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałych przeżyć. Bóg zapłać !!!