Kronika 2018

Kronika 2018

Wydarzenia z 2018 roku

  01.01.2018 r.Wizyta duszpasterska zwana kolędą.

 Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Pragniemy poczuć szczególną więź z zamieszkania Bożego na ziemi. Pięknym zwyczajem są odwiedziny świąteczne wśród krewnych i znajomych. Duszpasterze w swoich parafiach odwiedzają powierzonych im parafian. I właśnie dziś mieliśmy miły zaszczyt gościć Ks. Proboszcza Marka P., Ks. Mateusza P. i naszego kapelana Ojca Wojciecha R. OMI na wizycie duszpasterskiej. Kolęda rozpoczęła się modlitwą w kaplicy, po czym przy śpiewie kolęd wszyscy ruszyliśmy do pokoi gdzie kapłani rozmawiali z Mieszkankami i obdarowywali ich serdecznością, pamiątkowymi obrazkami i znakiem krzyża na czole, jako Boże błogosławieństwo. Oznaką oczekiwania na to spotkanie są oznaczone odrzwia K + M + B +. W święta trzech Króli wypisujemy na drzwiach znaki świadczące o naszym chrześcijaństwie. K + M + B + pochodzi od łacińskiego słowa Christus Mansionem Benedicat – „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.

04.01.2018 r. Uroczystości pogrzebowe Iwonki Pielichowskiej
Iwonka odeszła do Domu Ojca 01.01.2018 roku. Ciągle przychodzą nam na myśl słowa, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. I to wielka prawda. Iwonka nadal jest naszą uśmiechniętą Iwonką. Nie mogła mówić, ale za to wspaniale kontaktowała się wzrokiem, mimiką i najbardziej uśmiechem.
   Uroczystości pogrzebowe odbyły się 04.01.2018 roku w Kopanicy. Oczekując na Eucharystię otaczałyśmy zmarłą Iwonkę modlitwą różańcową i tą modlitwą miłości – Koronką do Bożego Miłosierdzia. Mszy Św. przewodniczył i homilie wygłosił Ks. Kapelan Domu – Ojciec Wojciech Ruszniak OMI. W homilii podzielił się bardzo ciepłymi słowami o Iwonce. W Domu naszego Ojca jest mieszkań wiele i wierzymy, że Iwonka przebywa w ramionach Miłosiernego Jezusa.
    Konduktem żałobnym ciało zmarłej Iwonki przeniesione zostało na parafialny cmentarz w Kopanicy. W uroczystości pogrzebowej wzięły również udział Mieszkanki Domu, Pracownicy naszej placówki, Przyjaciele i Siostry Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Iwonko spoczywaj w pokoju … .
17.01.2018 r. 25 urodzinki w karnawale … .
Z okazji 25 urodzin
życzymy Ci Jagódko tak jak nikt nie życzy:
  spełnienia wszystkich marzeń,
zdrowia, szczęścia i słodyczy.
 
   Radosne chwile urodzinowe, pyszny tort, różne upominki i karnawałowe zabawy oraz przebierańcy wprowadzały bardzo radosny nastrój. Nasze Panie nauczycielki Asia i Karolina wspaniale dostosowały zabawy do przyniesionych strojów. Wszystkie tancerki czuły wspaniałą karnawałową atmosferę, chętnie włączały się do zabaw i tańców. 
Na zakończenie oczywiście nie mogło zabraknąć kawy i różnych słodkości.
Niech wiatr zawsze wieje Wam w plecy,
a słońce świeci w twarz.
Niech dobry Bóg da Wam zatańczyć
wśród najjaśniejszych gwiazd!    
   Naszym Paniom Asi i Karolinie wyrażamy słowa uznania za pomysłowość tych karnawałowych urodzin oraz wyrażamy wielkie           Bóg zapłać !!!
 
21.01.2018 r. – Relikwie Krzyża Świętego u nas

    Spotkała nas dziś wielka niespodzianka. Ojciec Oblat – OMI z klerykami przyjechali wraz z Relikwiami Krzyża Świętego. Mogliśmy więc wsłuchać się w niezwykłą moc malutkich drewienekpobranych z krzyża Chrystusa, na którym dokonał On naszego zbawienia. Chociaż mija już dwa tysiące lat, historia ciągle jest żywa. Z wielką zadumą i otwartym sercem wsłuchiwaliśmy się w historię tych malutkich drewienek pobranych z krzyża Chrystusa. Nasz prelegent żyje na co dzień w Sanktuarium Relikwii Świętego Krzyża dlatego z wielkim oddaniem relacjonował historię i dzieje tego świętego krzyża. Osobista adoracja i ucałowanie Relikwii było dla każdej z nas wielkim przeżyciem.

   Po zakończonej adoracji Relikwie zostały przeniesione do wszystkich Mieszkanek. Dziewczęta ochoczo włączały się w modlitwę i śpiew a nade wszystko z łzą w oku całowały te „malutkie drewienka” z Krzyża naszego Pana. To było wspaniałe spotkanie. Każdy z nas czuł bliskość Jezusa umierającego za nas na Krzyżu, właśnie na tym Krzyżu. Zapraszamy do Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego  gdzie nasi czcigodni Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej sprawują posługę duszpasterską. Ojcu prelegentowi serdecznie dziękujemy za sprawienie nam tej uczty duchowej. Bóg zapłać.   

10.02.2018 r.Świętujemy XXVI Dzień Chorego.
  W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „Oto Syn Twój (…) Oto Matka Twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). Posługa jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela .Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża…, a pomc potrzebującym, chorym jest uważana jako macierzyńskie powołanie Kościoła – podaje Papież Franciszek.
Jak każdego roku Mieszkanki pragną brać współudział w przygotowaniu uroczystej Mszy Św. w dzień objawienia się Matki Bożej w Lourdes. A, że właśnie w tym roku wypada 160 rocznica gdy Matka Boża objawiła się ubogiej dziewczynce w Grocie Massabiel dziewczęta odczytały wzmianki z tego wydarzenia.
Z woli Bożej Najświętsza Maryja Panna tego dokonała, za pomocnicę 14-letnią dziewczynkę wybrała…, wybrała właśnie Ją …
   18 razy Matka Boża Świętej Bernardetcie się Objawiała …, o tym, że to Matka Boża Bernardetta nie wiedziała… . Podczas szesnastego Objawienia 25 marca, w święto Zwiastowania Pani powiedziała    „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Ale tego Bernardetta jeszcze nie rozumiała… a jednak ufała … . 
Bądź pozdrowiona o Pani, Maryjo. Panno Najświętsza , Bogarodzico Dziewico. Łaską Boga Niepokalanie poczęta… Matko Boża z Lourdes. O jedno więc ośmielam się pokornie prosić… . Prowadź nas do Syna swego nadal … .
Podczas sprawowanej Eucharystii mogłyśmy wsłuchać się w ciepłe słowa Ojca Wojciecha OMI, przybliżające nam miłość do Maryi. Przyjmując Pana Jezusa w komunii św. odczuwałyśmy ogromną moc i bliskość uzdrawiającego Chrystusa. A na koniec to najpiękniejsze spotkanie w błogosławieństwie Lourdzkim – Najświętszym Sakramentem.  
Ciekawe myśli o dzisiejszym święcie podał Kard. Dziwisz w Niedziela 11.02.2018 r.: 
 „Objawienia w Lourdes obudziły wiarę ludu Bożego, pobudziły go do modlitwy i pokuty, a także przypomniały, że Matka Chrystusa nieustannie czuwa nad nami – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który w 160. rocznicę ukazania się Matki Bożej Bernadecie Soubirous odprawiał Mszę św. w krakowskim kościele NMP z Lourdes. Hierarcha podkreślał, że wezwanie do modlitwy i pokuty jest podstawowym ewangelicznym przesłaniem, które pozostaje wciąż aktualne.” .

16.02.2018 r.Idziemy Drogą Krzyżową

Kolejny Wielki Post, kolejne wyczekiwanie radosnego poranka Zmartwychwstania. Jak w ubiegłych latach przygotowujemy swoje serca na to radosne spotkanie a więc zmieniamy nieco rytm życia. Więcej zadumy, ciszy no i pokuty. Z naszymi Mieszkankami wybrałyśmy się na przeżycie Drogi Krzyżowej. W nieco innych warunkach ale serca te same i miłość do Jezusa jeszcze gorętsza. Mamy ze sobą obrazy do każdej stacji, oglądając łatwiej nam przeżyć poszczególne wydarzenie.

Oczywiście każda z dziewcząt pragnie całym sercem uczestniczyć w tych przeżyciach. Piosenki Rysuję Krzyż…, Ta Krew i Ogrodzie oliwny pomagają nam jeszcze goręcej spotkać się z ciepiącym Jezusem.

Czas Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej włącznie. Okres postu czterdziestodniowego wspomina po raz pierwszy Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334roku. W IV wieku taki okres odnotował m.in. Cyryl z Jerozolimy, który wspomina o „40 dniach pokuty” w swoich słynnych katechezach. Wówczas odnosiło się to tylko do przygotowujących się do chrztu, a nie do całej wspólnoty. O poszczeniu całej wspólnoty chrześcijańskiej mówił dopiero Sobór w Nicei (325 r.). Wielki Post ma służyć przygotowaniu całej wspólnoty eklezjalnej do przeżycia Świąt Wielkanocnych przez nawrócenie, gorliwe słuchanie Słowa Bożego i modlitwę. Dla chrześcijanina Wielki Post jest również czasem przygotowania do świętowania zmartwychwstania. Kresem jest wejście w misterium paschalne Chrystusa, które jest zaczątkowym, inicjalnym udziałem w zmartwychwstaniu, wejściem w chwałę Zmartwychwstałego.          

19.03.2018 r. Życzenia Imieninowe dla s.Dyrektor  

Mamy dziś piękne słonko i radosny dzień, dzień Świętego Józefa i dzień imienin naszej Siostry Dyrektor Józefy Bura. Wszyscy pragniemy uświetnić ten dzień a czynią to szczególnie nasze Mieszkanki pod przewodnictwem s.Adriany. Cała świetlica tonie w wiosennych kwiatach a na drzwiach widnieje napis z miłym zaproszeniem:

Mieszkanki powystrajane również wiosennie recytują wiosenne wiersze oczywiście o tematyce wiosennych kwiatów z naszej łąki.

 Idzie pochód kolorowy, kwiatki z naszej łąki

Idą bratki, słoneczniki, stokrotka i dzwonki.
Idą, idą z życzeniami, uśmiechnięte dzieci
a bez dzieci, jak bez kwiatów smutno byłoby na świecie.
Ich oczy,  jak niebo, ich uśmiech,  jak słońce, ich buzie,  jak kwiaty co rosną na łące.
Jak słonecznik złoty z za krzywego płotka
jasną główkę w niebo wznoszę
 nawet gdy mnie przykrość spotka.
W górę serca, popatrz w niebo jak słonecznik złoty
oto rada jest najlepsza na wszystkie kłopoty.
 Wśród trudu szarego, pogody i radości
i uśmiechu niezmąconego życzę i nigdy tęsknoty.
  Do tych serdecznych życzeń dołączyli się również pracownicy naszej placówki składając najlepsze życzenia. Oprawie muzycznej oczywiście przewodniczył O.Wojciech OMI – nasz kapelan.  Na zakończenie Siostra Dyrektor wyraziła serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie tego miłego wydarzenia zapraszając wszystkich na słodki poczęstunek.

Nasze śliczne palmy

Oczekując na te przeżycia Wielkiego Tygodnia dziewczęta pod opieką Siostry Adriany przygotowują Palmy.

28.03.2018 r. – Niedziela palmowa

Niedziela Palmowa wypada zawsze 7 dni przed Wielkanocą i rozpoczyna Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa w 2018 roku wypadła na dzień 25 marca. Obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Jakie jest znaczenie Niedzieli Palmowej oraz jakie zwyczaje i obrzędy towarzyszą nam w ten dzień?  Święcenie palm to przecież najważniejsza uroczystość Niedzieli Palmowej. Palmy święci się na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do miasta i są one symbolem męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa. Zwyczaj ten został wprowadzony do liturgii kościoła katolickiego w XI w., a w Polsce palmy to przede wszystkim to wiązanki gałęzi wierzby z pąkami, zwanymi baziami czy kotkami, ale można je wykonać również z innych materiałów. Jaką palmę przygotowaliście na ten dzień ?

28.03. – 01.04.2018 r. – Przeżywamy Święta Wielkanocne

Wielki Tydzień.
   Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Każdego dnia tegoż Wielkiego Tygodnia włączamy się w modlitwy i przeżycia przygotowując sie do święta Zmartwychwstania. Wielki Czwartek – Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa i złożenie Ciała Jezusa do ciemnicy. Wielki Piątek to Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Najświętsze Ciało Jezusa złożone w
grobie.
        W tym Dniu w naszych domach panuje cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Pana Jezusa. O godzinie 15 spotkaliśmy się wszyscy w kaplicy aby koronką do Bożego Miłosierdzia uwielbić Boga – Człowieka oddającego za nas swoje życie. Wieczorem liturgia wielkopiątkowa – obnażenie ołtarza, uroczysta adoracja krzyża i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Pragniemy duchowo towarzyszyć Jezusowi od Wieczernika i Góry Oliwnej do Grobu.
   Wielka Sobota to dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. Przychodzimy adorować Chrystusa i przynosimy święconki z nadzieją czekając na jutrzejsze Zmartwychwstanie.
Po zapadnięciu zmroku uczestniczymy w Wigilii Paschalnej.
Kapłan uroczyście poświęca ogień, odpala paschał i wnosi uroczyście do ciemnego kościoła śpiewając Orędzie Paschalne. Następuje poświęcenie wody i wszyscy odnowiliśmy przyrzeczenia chrzciene, po czym zabrzmiały wszystkie dzwonki. Te dni i Niedziela Paschalna są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne.Warto z tego bogactwa skorzystać gdyż jest to wspaniały dar Kościoła, który nas bardzo ubogaci i zbliży do Chrystusa.  Niedziela Zmartwychwstania świętowana jest na całym świecie.
Najpierw rezurekcja a potem uroczyste, świąteczne śniadanie.

Najświętszy Sakrament jest wyniesiony przez kapłana z Grobu Pańskiego i trzykrotnie w uroczystej procesji obnoszony jest wokół Kościoła pośród bicia dzwonów i przy akompaniamencie pieśni wielkanocnych.

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał ALLELUJA !!!

03.04.2018 r.Pogrzeb naszych Sióstr

Świętujemy radosne dni oktawy Świąt Wielkanocnych. Nasza Wspólnota i Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w tych dniach miało nieco inne przeżycia.  29 marca 2018 r. w Wielki Czwartek w godz. miłosierdzia do Domu Ojca odeszła w wieku 95 lat S. Euzebia Jaworska. W życiu zakonnym wyróżniała ją ofiarność, dokładność, skromność, cichość i pogoda ducha. W ostatnich latach życia niosła krzyż choroby i cierpienia, które powoli odbierały jej siły. Mimo cierpienia starała się być wierną obowiązkom życia zakonnego. Natomiast 1 kwietnia 2018 r., tj. w Niedzielę Zmartwychwstania Pan odwołał do siebie kolejną Siostrę naszego Zgromadzenia, także z naszej Wspólnoty. – zmarła śp. S. Joela Dybowska. Była bardzo dokładną, sumienną i odpowiedzialną w wykonywaniu zadań. Zapamiętana została, jako osoba cicha, zdyscyplinowana i pogodna. Odeszła rano w Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Przeżyła 82 lata, odchodząc do Pana po krótkiej chorobie, która wymagała udzielania pomocy innych osób.

Polecamy nasze zmarłe Siostry modlitwom, prosząc by Miłosierny Pan przyjął Je do swej Chwały.

Msza św. pogrzebowa za śp. S. Euzebię Jaworską i śp. S. Joelę Dybowską została odprawiona we wtorek dn. 3 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Kopanicy. Mszy Św. przewodniczył I. E. Bp. Stefan Regmunt oraz 10 księży i posługiwało 3 kleryków Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Obry. Nasz Ksiądz Kapelan O.Wojciech R. OMI podczas homilii bardzo pochwalił postawę zakonną obu Sióstr i gorąco dziękował za każdą pomoc Zgromadzenia dla tych Sióstr.

  We Mszy Świętej uczestniczyło ok.75 Sióstr z naszego Zgromadzenia, w tym Zarząd Zgromadzenia z Matką Generalną Antoniną K. na czele oraz licznie przybyła Rodzina zmarłych Sióstr,  wielu Pracowników DPS-u pracujących współcześnie i z lat poprzednich, nasze Mieszkanki i inni ludzie zaprzyjaźnieni z Domem, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

 Po Mszy św. nastąpił obrzęd złożenia ciała obu Sióstr do grobu na miejscowym cmentarzu.  Niech Zmartwychwstały Chrystus otworzy Im bramy nieba i ukaże Swoją chwałę.

Wyrażamy słowa uznania i wdzięczności za modlitwę, każdy gest pomocy i życzliwości podczas choroby Sióstr oraz przygotowania pogrzebu.

23.04.2018 r. – Przedstawiamy humorystyczne życzenia
dla Ojca Wojciecha … . Chłop i poeta.
Kolorowy Dzień Imienin naszego Ojca Wojciecha … .
Recytacją imieninowych wierszy i przedstawieniem

dziewczęta uczciły ten radosny dzień.

Długo czekałyśmy tej godziny

Wreszcie nadeszły Twe Imieniny.

Chcemy swe serca Tobie otworzyć

I najpiękniejsze życzenia Ci Ojcze .

Dzwoni, śpiewa serce moje

Że dziś Ojcze Imieniny Twoje.

Więc i ja składam Ci życzenia:

Niech Jezus Tobie przyniesie z nieba

Wszystko, wszyściutko co tylko trzeba.

Radość, wesele i szczęście samo.

Niech prowadzi codziennie

Do jasnego nieba I niech ześle tyle

łask ile Ojcu potrzeba

Długo czekałyśmy tej godziny

Wreszcie nadeszły Twe Imieniny.

Chcemy swe serca Tobie otworzyć

I najpiękniejsze życzenia Ci Ojcze złożyć … .

Oczywiście nie mogło zabraknąć słodkości. Jedna z Mieszkanek natychmiast ruszyła do pomocy i zrobiło sie słłłłłłłłłłłłłłłłłłodziuchno. Przeżyliśmy miły, imieninowy dzień, życzymy solenizantowi Bożych łask i duuuuużo radości.

1 – 31.05.2018 r. Wielbimy Maryję w maju … .

A w maju wszystko piękne …

Teraz wszystko jest inne,
świat znów w ciepłych kolorach.
Pachną bzy oraz lilie,
od rana do wieczora.
   I właśnie w tym pięknym miesiącu spieszymy z Mieszkankami do kaplicy aby wielbić Maryję w Jej różnych tytułach śpiewając litanię loretańską. Wszystkie twarze uśmiechnięte, serca rozgrzane śpiewem pieśni Maryjnych a Matka Boża fatimska nad nami króluje .
Oczywiście teksty do śpiewu litanii koniecznie muszą być pod ręką a aparat z piosenkami wspomaga w dobrym śpiewie. Dziewczynki z wielkim entuzjazmem włączają się do śpiewu i nagle spotyka ich miła niespodzianka. Siostra Dyrektor i małe słodkości, no i buzie wszystkich bardziej roześmiane .
Maryjo dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy
  dziękujemy Ci … .
09.05.2018 r. – Zwiedzamy ZOO w Nowym Tomyślu
 
Nowotomyski Ogród Zoologiczny
miejsce rozrywki i edukacji
Mamy dziś wielką przyjemność odpoczywać i zwiedzać Nowotomyski Ogród Zoologiczny. Jak podają informacje przy samym, wejściu w ZOO nie ma dużych gatunków drapieżników. Ich miejsce zajęły małpy: pawiany, koczkodany zielonosiwe i rezusy. Hodowane są tu przede wszystkim gatunki, dla których łatwo spełnić warunki bytowe i żywieniowe. Przy wejściu do ogrodu znajduje się również plac zabaw dla dzieci. W jego sąsiedztwie zorganizowano „mini zoo” dla najmłodszych gości.
Wszyscy mogą tam obejrzeć z bliska małe zwierzęta gospodarcze. Nasze Mieszkanki były przeszczęśliwe mogąc tak bardzo blisko podchodzić do zwierzątek. Mogłyśmy przeczytać i  zauważyć, że w ZOO nie ma dużych gatunków drapieżników. Ich miejsce zajęły małpy: pawiany, koczkodany zielonosiwe i rezusy. Hodowane są przede wszystkim gatunki, dla których łatwo spełnić warunki bytowe i żywieniowe.
Jak podają informatory można tu było zobaczyć: 200 zwierząt a w nich 48 różnych gatunków. Są to zwierzęta drapieżne, zwierzęta kopytne-Antylopa kob liczi, Daniel, Jeleń europejski, Koza syryjska, Lama, Osioł domowy, Owca bretońska, Owca kameruńska…, Zebra górska Hartmanna.
Zwierzęta drapieżne: Pawian zielony, Ryś, Skunks, Szop pracz… .
Ptaki: Bażant złocisty, Kura ozdobna, Papuga nimfa, Mandarynka, Papuga falista, Świergotka seledynowa, Paw, Emu, Struś afrykański i inne: Świnka morska, Koszatniczki, Królik domowy karłowaty, żółw czerwonolicy… . Wszystkie dziewczęta z ogromną radością i zainteresowaniem wpatrywały się w te wspaniałe okazy natury a na koniec rozkoszowały się słodkimi smakołykami.

Mogłyśmy przeczytać także miły napis:

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29.02.2016 roku nadano Parkowi Kultury i Wypoczynku nazwę Park im. Feliksa Szołdrskiego.

Wyrażamy słowa wdzięczności Siostrze Dyrektor i Siostrom Opiekunkom za tak wspaniałą wycieczkę. Bóg zapłać .