Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna

Pani Daria N.  psycholog, psychoterapeutka

w naszym Domu prowadzi :

 

  • diagnozę psychologiczną mieszkanek
  • terapię psychologiczną indywidualną i grupową
  • zajęcia dydaktyczne z podopiecznym
  • uczestniczy w zespole opiekuńczo – terapeutycznym
  • przygotowuje wraz z ww. zespołem indywidualne plany wsparcia ( dydaktyczno – wychowawcze, rehabilitacyjne, rewalidacyjne ) mieszkanek
  • szkolenia psychologiczne dla personelu