Różańcowy październik

Różańcowy październik

Różańcowy październik 

Październik łańcuchem różańca opasany

światu nadzieję i radość niesie

różaniec dla ludzi na ziemię zesłany

wiele łask z nieba od Boga przyniesie

Modlitwa różańcem po świecie płynie

jego tajemnice na ziemi głosi

do serc ludzkich wpada i nigdy nie ginie

modlitwą Maryjną do nieba się wznosi

Ojcze Nasz i Zdrowaś niesie się po świecie

i przed Boga tronem echem się unosi

ufną wiarę wpaja w każde Boże dziecię

chwałę Matki Bożej i Jej Syna głosi

Paciorki różańca są do nieba drogą

mają moc tajemną przed ludźmi zakrytą

każdą dziesiątką proszącym pomogą

są łańcuchem łask Bożych miłością spowitą

Wdzięczny październik choć smutny i szary

różańcem do serc ludzkich wielką radość wlewa

i za wymodlone przez ludzi od Boga dary

Ave Maryja Swej Pani z całym światem śpiewa

R. SOBIK

 

„W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje – Odmawiajcie Różaniec i czyńcie pokutę”

Jakże aktualna jest prośba Fatimskiej Pani, zwłaszcza teraz kiedy witamy październik – miesiąc w sposób szczególny poświęcony Matce Różańcowej. Matka Boża nieustannie wskazuje na Różaniec, który jak Sama twierdzi, jest wystarczającą bronią przeciwko złu. Ma on być naszym ratunkiem. Sługa Boży Jan Paweł II w swoich rozważaniach niejednokrotnie apelował aby uczynić tę piękną modlitwę częstym jeśli nie codziennym dialogiem – przez Maryję – z Bogiem.

Odkryjmy na nowo Różaniec – Modlitwa ta dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi, mistycznie przenosi nas byśmy stanęli u Jej boku. Matka Boża zaprasza nas do Swojej Szkoły – jak nazywany jest Różaniec – aby razem z Nią zgłębiać życie Jezusa Chrystusa. W jej opiekę oddajmy się by mogła nas wychowywać i kształtować. Matka Maryja, nasza Matka – chce z podobną pieczołowitością troszczyć się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w naszych sercach tak jak czyniła to w Nazaretańskim domu. Pokażmy jej, że jesteśmy Jej dziećmi – idąc za przykładem Jana Pawła II – powiedzmy jak on – Totus Tuus – Cały Twój.

 Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.

 

Matka różańcowa

Paciorkami różańca nawlekasz nić łask

szczodrze obdarzasz Tych co o nie proszą

one nadają sens życiu i blask

i wszystkie prośby do Boga zaniosą

Gdy w świecie panuje obłuda i pycha

na kolana klęka każde dziecko boże

prosząc o pomoc do Ciebie wzdycha

schylając głowę przed Tobą w pokorze

Paciorki różańca bierze w swoje ręce

rozważa w skupieniu jego tajemnice

o narodzeniu Jezusa i męce

co zmieniły ziemi i świata oblicze

Różaniec święty to dar od Boga

zesłany ludziom na ich pocieszenie

to światło boże i do nieba droga

która po trudzie daje wytchnienie

W różańcu moc boża w różańcu siła

skarb który człowiek w swym sercu chowa

każda dziesiątka jest Bogu miła

Ty zaś najmilsza Matko Różańcowa

R. SOBIK

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC

W 1571 roku Turcy szykowali się do podboju chrześcijańskiej Europy. Dnia 7 pażdziernika pod Lepanto spotkały się flota Świętej Ligi z potężną flotą turecką. W tym samym czasie na Lateranie papież Pius V odmawiał różaniec. Cała ówczesna chrześcijańska Europa modliła się razem z papieżem o wielki cud i Boży ratunek za przyczyną Matki Bożej. Prośby zostały wysłuchane, a papież Pius V przypisał je modlitwie różańcowej. Dzień tego zwycięstwa – 7 października – polecił później obchodzić jako święto Matki Bożej Różańcowej.

Modlitwa różańcowa ma jeszcze dawniejsze korzenie. Modlitwę tę odmawiano już w XII wieku. Zakonnikom nie umiejącym czytać zastępowała ona odmawianie psalmów. Dwa wieki później, kartuz ojciec Enrico di Kalkar podzielił 150 Zdrowaś Maryjo (liczba ta wzięła się od 150 Psalmów) na 15 dziesiątek, dodając do każdej Ojcze nasz. W XV wieku natomiast połączono odmawianie różańca z medytacją tajemnic z życia Pana Jezusa, wtedy też podzielono tę modlitwę na trzy części. Papież Leon XIII w 1885 roku zalecił wspólnotowe odmawianie różańca świętego w miesiącu październiku. Do Litanii Loretańskiej włączył także wezwanie Królowo Różańca Świętego – módl się za nami. Bardzo cenili sobie tę maryjną modlitwę kolejni papieże, przede wszystkim Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II, który podkreślał, że „różaniec, mimo maryjnego charakteru, powinien przybliżać nam Chrystusa”.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Korona z gwiazd

Dla Ciebie noc utkała

koronę z gwiazd tysiąca

wyhaftowała sukienkę

z złotych promieni słońca

Poranek Ci podarował

perły rosy srebrzystej

leniwy strumyk dorzucił

kropelki wody przejrzystej

Dzionek założył na szyję

korale modlitwą zdobione

złożył paciorki różańca

w Twoje matczyne dłonie

Tobie melodię wdzięczności

śpiewa dziś ziemia cała

nie wyrazi jej słowem

choćby się bardzo starała

Tyś Matką Różańcową

Królową świata całego

otul płaszczem nadziei

serce człowieka każdego

R. SOBIK