Fundusze

Fundusze

  Korzystaliśmy również z funduszy:

Nazwa zadania: Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie parku dworskiego w Wielkiej Wsi, nr rejestru zabytków – 3204/A
Okres realizacji zadania: XI.2023 r.
Wartość zadania: 23 436,00 zł
Kwota i forma dofinansowania: 19 920,60 zł – dotacja bezzwrotna
Opis zadania:
Zadanie dotyczy leczenia i porządkowania drzewostanu na terenie parku dworskiego w Wielkiej Wsi, nr rejestru zabytków – 3204/A. Zakres prac obejmuje:
Zabiegi pielęgnacyjne drzew (dęby, platan klonolistny) – 2 szt.
Usunięcie drzew (olcha, jesion, klon, sosna, wiązy) – 8 szt.
Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl

Grant na działanie związane z zapobieganiem

przeciwdziałaniom i zwalczaniom COVID – 19

informacja o powierzeniu grantu