Witaj miły Gościu nasz

Witaj miły Gościu nasz

2.12.2018 r. – Witamy u nas zacnego Gościa

   Długo czekamy już na zimę…. a ciągle jej nie widać….,  szukamy czerwonej czapki i worka z prezentami…… i także nie ma.  Aż nareszcie słychać dzwonki i pierwsze okrzyki na powitanie gości. Jest Święty z nieba, do pomocy są także nasi zaprzyjaźnieni klerycy z Wyższego Seminarium Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Obry. W całym Domu słychać radość i oczywiście śpiewy. W każdej grupie Dziewczęta z Opiekunami witają zacnych Gości.

Mieszkanki na powitanie recytują miłe wiersze:

Witaj miły Gościu co świętego zastępujesz
I serca wszystkich tu zebranych tak bardzo radujesz.

Wszyscy Cię dzisiaj serdecznie witamy

Potem przez Twe ręce dary otrzymamy

Więc Cię za to mocno, a mocno kochamy.

Przed wielu laty, w niewielkiej krainie,
żył sobie człowiek , który do dziś słynie.
Był on biskupem, w niebogatym mieście
i służył Bogu całym sobą wreszcie.

Kim był ten kapłan? Wszyscy pewnie wiecie!
To święty Mikołaj biegnący po świecie.
Dobrocią swoją zasłynął wokoło
A gdy do nas przyszedł też zrobiło się wesoło.
Bo ten dobry Święty nie oszczędził trudu,
by radość przynieść dzieciom wszystkich ludów.

Spieszył z prezentami od domu do domu
I niewidzialną ręką dawał byle komu.
Tu podał paczkę , tam woreczek złota
I nikt się nie domyślił, że jego to robota.

Swymi podarkami chciał zaradzić nędzy,
by radość panowała w domach, jak najprędzej.
Imię Jego rozsławiły wieki,
Nikt Go nie zapomniał, ni mały ni wielki.

I tak wszystkie nasze Mieszkanki uradowane odwiedzinami Świętego z Nieba i oczywiście obfitymi podarunkami mogły same lub z pomocą Opiekunów cieszyć się otrzymanymi prezentami. I tu wyrażamy ogromną wdzięczność Siostrze Dyrektor, klerykom z Wyższego Seminarium Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Obry, Siostrom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej wspaniałej uroczystości. Bóg zapłać !!!


Comments are closed.