ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2019

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2019

11.02.2019 r. Świętujemy XXVII Dzień Chorego.

    W tym roku tematem Dnia Chorego są wypowiedziane przez Jezusa słowa „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości. Dziewczęta na to nasze spotkanie modlitewne wprowadzają świąteczną aurę śpiewając Maryjne piosenki i recytując wiersze. Pragniemy Wielbić Boga i Jego Matkę i radować się tym pięknym dniem spotkania z Jezusem Eucharystycznym.

Przed spotkaniem koniecznie trzeba wszystko dobrze przygotować … .

Matko, kochana i zasmucona,

Bądź przewodniczką w szukaniu dróg!

Rozjaśniaj mroki naszej wiary.

Przytul do serca, gdzie mieszka Bóg

Od CIEBIE można uczyć się siły życia

Ty pokazujesz, jak kochać świat

Spojrzyj w me serce Najświętsza Pani

I proszę usłysz, nasze błagania…

Przybywamy by trwać na modlitwie przy Jezusie wraz z Maryją, którą nazywamy Lekarką Chorych. Dziewczęta włączają się w animację Mszy Św. Jedna z nich czyta inna śpiewa psalm responsoryjny a kolejne recytują modlitwę wiernych.

   Kościół – Matka wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny” – pisze Papież Franciszek. Życie jest darem od Boga, jak napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). I tu właśnie Jezus Miłosierny w dłoniach Kapłana zbliża się do każdego tak bardzo blisko. Czujmy Jego dotyk, miłość .. . Dzisiaj jednak ci spośród was, którzy niosą za Chrystusem krzyż choroby, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, otrzymają błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, każdy oddzielnie. Chrystus bowiem o każdym z was mówi Papież Franciszek, pamięta, widzi was oddzielnie, zna dobrze cierpienia i udręki każdego i każdemu błogosławi, byście za Nim i razem z Nim szli królewską drogą krzyża, która prowadzi do zwycięstwa , do życia wiecznego, do zmartwychwstania. Nie jesteście zagubieni w tłumie i zapomniani. Pamiętajcie o tym, gdy za chwilę Chrystus, niesiony w Najświętszym Sakramencie, podejdzie do każdego z was. Pamiętajcie o tym, gdy z Jego błogosławieństwem powrócicie do swoich mieszkań A teraz otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Chrystusa, który jest naszą drogą, światłem i życiem .

    I w tym cudownym nastroju, wsparci duchową mocą śpiewając Po górach, dolinach rozlega się dzwon … adorowaliśmy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Serca nasze napełnione listem Papieża  w Orędziu papieża Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego 2019 r. zapamiętają tę piękną naukę  „… Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia. Katolickie instytucje opieki medycznej nie powinny wpadać w myślenie biznesowe, ale dbać o opiekę nad człowiekiem, bardziej niż o zysk. Wiemy, że zdrowie jest relacyjne, zależy od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni i solidarności. To jest dobro, którym można się cieszyć „w pełni” wyłącznie, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina jest radość z bezinteresownego daru.

    Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowieniu chorych. Niech nam pomaga dzielić się darami otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego przyjęcia, abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni na potrzeby jedni drugich, abyśmy wiedzieli, jak dawać z sercem hojnym i uczyli się radości z bezinteresownej służby. Z miłością zapewniam wszystkich o mojej bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa. „

 


Comments are closed.