Prace w grupie 4

Prace w grupie 4

Wykonujemy dziś oczko wodne

Ćwiczymy sprawność dłoni

Przebieramy się same … .

układamy puzzle …

wyrabiamy ciastolinę …