Pogadanki religijne w grupach

Pogadanki religijne w grupach

Pogadanki religijne

Panie, wybrałeś moje oczy,

By ukazać piękno świata,

a jednocześnie ludzką niedolę,

by dostrzegły Twoje ukryte

działanie w zwyczajnych ludzkich sprawach. 

By dostrzegły człowieka chorego,

cierpiącego, potrzebującego dobroci.

Wybrałeś moje usta, by przepowiadały

Twoje nowe przykazanie miłości.

 

 

Wybrałeś moje ręce,

by gromadziły, ale nigdy dla siebie

– tylko dla innych

by ustawicznie rozdawały.

Pozwól by spracowały się moje dłonie

w Twojej służbie, a potem złożone

ofiarowały Tobie wszystko,

w cichej modlitwie. 

Wybrałeś Panie moje serce , by kochało wszystkich, by kochało miłością bezinteresowną. Twoją MIŁOŚCIĄ .

I tak w każdym tygodniu spotykamy się ze sobą a nade wszystko z Panem Jezusem. Śpiewamy, kolorujemy obrazki i chwalimy Pana, wsłuchując się zawsze w krótkie cytaty z Pisma Świętego. Mieszkanki lubią te nasze pogadanki … , nie może ich nigdy zabraknąć.

 

Spotykamy się by wielbić i radować się z przebywania z Panem.

Skoro Bóg w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, to zadaniem kościoła jest prowadzenie ludzi do Chrystusa w każdej epoce i w każdych warunkach….

                                                                                                                         J.Ratzinger.

 

Wsłuchujemy się w głos Ojca Świętego i idziemy do Jezusa