Koło informatyczne

Koło informatyczne

   Inną formą terapii są spotkania w sali komputerowej. Komputer jest nowoczesnym, multimedialnym środkiem dydaktycznym, który stanowi dla dzieci dużą atrakcję, jest w stanie na dłużej przyciągnąć ich uwagę, pozwala na czynne uczestnictwo w spotkaniu warunkujące zrozumienie i opanowanie określonych wiadomości i umiejętności oraz pozwala na indywidualną pracę dziecka w określonym przez niego tempie. Daje możliwość łączenia zabawy z nauką. Eksperymenty pedagogiczne i psychologiczne dowiodły , że połączenie różnych sposobów przekazu, czyli jednoczesne aktywizowanie różnych zmysłów oraz stosowanie różnych technik interakcyjnych, a więc wymuszających aktywność uczącego się, daje najlepsze efekty w nauczaniu. Psychologowie stwierdzają, że kontakt człowieka ze światem w 75% odbywa się poprzez wzrok, w 15% przez słuch i jedynie w 10% przez pozostałe zmysły (B. Steinbrink). Na zajęciach z edukacji plastycznej, komputer może zastąpić kartkę papieru, kredki, farby, a projektowanie samego rysunku stwarza silną motywację do pracy z komputerem i przyspiesza przełamywanie bariery lęku i obawy przed pracą z nim. Przykładem może być program Paint standardowo instalowany z systemem operacyjnym Windows. Multimedialne programy komputerowe dają możliwości twórczego rozwoju umiejętności plastycznych. Jednym z takich programów jest „Bolek i Lolek. Pamiątki z podróży”, w którym dziecko znajdzie duży wybór kolorowanek, gier i zabaw plastycznych i samo określa stopień trudności wykonywanych zadań. Można rozbudzić wrażliwość na sztukę proponując różne, urozmaicone formy poznawania wybitnych dzieł sztuki. Program „Luwr dla dzieci” zachęca do różnorodnego obcowania z dziełami sztuki. Zawiera ponad 150 dzieł sztuki: obrazów, rzeźb, mebli, strojów, elementów architektonicznych. Są to najsłynniejsze dzieła najwybitniejszych artystów świata. Nasze podopieczne bardzo lubią kolorować różne widoki i oglądać bajki drogą internetową. Niektóre starają się także poznawać bliżej działanie komputera i jego podstawowe programy. Zauważyć można znaczny postęp w rozwoju intelektualnym, jaki następuje poprzez tę formę zabawy. Bawimy się więc, relaksujemy i poznajemy różne nowości.