Kronika 2013

Kronika 2013

Wydarzenia z 2013 rok

31.01.2013 r.– Dzieci z Chobienic z jasełkami w DPS

   Kolejny już raz dzieci ze Szkoły Podstawowej z Chobienic z Panią Alicją Chmielak – katechetką odwiedzają nasz Dom.To bardzo miłe i bardzo budujące spotkanie małych dzieci szkolnych z naszymi mieszkankami. Nasi goście wnoszą swój entuzjazm, młodość i dobroć, a nasze podopieczne bardzo cieszą się i są dumne, że to właśnie dla nich przyjeżdża kółko teatralne, któremu szkoła udostępnia i ofiarowuje przejazd, za co już na początku bardzo dziękujemy. Przedstawienie przygotowane jak zwykle bardzo starannie. Scenariusz ukazujący współczesne problemy osamotnienia człowieka, chociaż wokół kręci się życie bogate, niby wykwintne. Anioł ogłasza, że narodził się Zbawiciel w stejence betlejemskiej i chórek śpiewa „Nie było miejsca dla Ciebie… i narodziłeś się Jezu, w stajni w ubóstwie i chłodzie…”.  Ciekawie wpleciona postać Małego Księcia, który popiera dobro i propaguje je. Pięknie recytujący chłopiec przekonuje biznesmena ciągle liczącego pieniądze, że jest Miłość, trzeba ją tylko znaleźć. Do szukania Miłości zachęca młodzieńca ze słuchawkami na uszach i żyjącą w świecie fałszu młodą dziewczynkę.

Chórek w  kolejnej pastorałce wtóruje „…przybądź do mnie Mały Jezu z nieba wysokiego…”.

Mały Książę wszystkim uporczywie powtarza, że ją znajdą, bo miłość jest.
Trzej Królowie śmiało wołają, że „…najszczęśliwszy, kto ukochał Ciebie… i …bądź zawsze ze mną, nie koło mnie, ale ze mną…”. Wszyscy szukają Boga i zauważają Go w maleńkim Dzieciątku.

Na zakończenie słuchamy życzeń wypowiedzianych słowami wiersza Ks. Twardowskigo 

” Pomódlmy się w noc betlejemską…” 

    Wyrażamy słowa uznania dla Pani Alicji za przygotowanie scenariusza i wspaniałą reżyserię oraz zdolnym i ofiarnym dzieciom.

Można zauważyć dobry śpiew, a to dzięki chórkowi „Boże Promyczki” prowadzonemu również przez Panią katechetkę. W przedstawieniu brały udział także dzieci z klasy V.  

Dziękujemy szczególnie Rodzicom, za przygotowanie tak wspaniałych strojów swoim pociechom.

 

7.02.2013 r. – Karnawał trwa i miłe zabawy…

   Dzieciątko Boże przyniosło nam Miłość. Miłość rozdawana daje radość, a zabawy karnawałowe, to czas radości. Wszyscy więc dziś radujemy się bawiąc pod przewodnictwem Pani Marysi Cz. naszego pedagoga specjalnego. Nikt nie mógł usiedzieć, muzyka i prowadzone tańce grupowe zachęcały nas do zabawy. Wszystkie figury, ruchy, gesty wspaniale zostały dostosowane do możliwości tańczących. Nikt więc nie siedział z boku, a każda z mieszkanek mogła bawić się według swoich umiejętności.

   Jak widać, wszystkie możliwości  zabawy są dozwolone i przynoszą bardzo miłe efekty. Tańczyłyśmy więc irlandzki taniec ludowy, bingo, kaczuchy, a nawet kazaczok. Były też zabawy takie jak labado, taniec z balonami i różne zabawy rytmiczne.
Witamy bardzo serdecznie naszego Ojca Wojciecha R. OMI –  kapelana naszego Domu i zapraszamy do zabawy.
Kończymy nasze hulanki i te miłe zabawy wielkim ukłonem, dziękując wszystkim, którzy włożyli w to całe swoje serce. Niech sam Pan będzie nagrodą i darzy swymi licznymi łaskami.

11.02.2013 r. – Kolejny Dzień Chorego w Święto objawień Matki Bożej w Lourdes.

   Dzień wspominający objawienia się Matki Bożej w Lourdes jest dla nas – chorych wyjątkowym dniem. Na myśl przychodzi nam natychmiast Bł. Ojciec Święty Jan Paweł II, który z taką troską i miłością podchodził do chorych.Wierzymy, że z Domu Ojca nam błogosławi i raduje się widząc nasz udział w Mszy Świętej i nabożeństwie Eucharystycznym.
    Pragniemy stworzyć miłą, modlitewną atmosferę więc śpiewamy znane piosenki. Oczekując na Eucharystię, dziewczęta recytują wiersze : Matka Boża z Lourdes i Ku Tobie Panno Najświętsza.

   Dziewczęta także chętnie uczestniczą w oprawie całej liturgii Eucharystycznej. Bardzo wymowna i ciepła homilia Ojca Wojciecha wywołała uśmiech i szczęście. Mieszkanki chętnie włącząły się w dialog, słysząc  iż są „skarbem Kościoła„. A skoro skarbem, to zamiast imion można ich nazywać nazwami drogich klejnotów, bo chorzy są właśnie klejnotem dla Kościoła.

   I ten najbardziej oczekiwany moment, kiedy sam Pan Jezus zbliża sie do nas i przytula, każdą z osobna, zapewniając, że bezgranicznie kocha.
Jak bardzo rozgrzane miłością były serca mieszkanek świadczył bardzo spontaniczny śpiew Anitki naszej ulubionej piosenki Sercem kocham Jezusa. Oczywiście wszystkie dziewczynki zaczęły razem głośno śpiewać wymieniając imiona swoich Pań – opiekunek. Nie mając więc wyjścia Panie musiały głośno „wyznawać swoją wiarę” odśpiewując tak, ja kocham Jezusa, bo On pierwszy ukochał mnie. Atmosfera w kaplicy była iście anielska, jakże więc cudowne musi być przebywanie w niebie….

2 – 5.04.2013 r. – Lekcje o Bożej Opatrzności… .

Poprzez szereg kolejnych spotkań pragniemy przybliżyć mieszkankom odrobinę myśli dotyczących Bożej Opatrzności. 
Pan Bóg – nasz Ojciec opiekuje się nami i całym światem. Popatrzcie na rosnące drzewa, które oświeca słonkiem i podlewa deszczem, żeby wszystko rosło. Pan Bóg patrzy na nas – w trójkącie widać oko. Znakiem Bożej Opatrzności jest trójkąt, który przedstawia nam Boga w Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przypomnijcie sobie z lekcji chrzest Pana Jezusa, kiedy słychać było głos Boga, widać Jezusa w rzece Jordan i nad głową gołąbka – Ducha Św. Pan Bóg nas kocha i z tej miłości daje nam swojego Syna, który umiera na krzyżu zbawiając nas. Bóg Ojciec zsyła na nas Ducha Świętego, który pomaga nam w życiu, daje dobre myśli.

Kolorujemy Oko, z napisem Pan Bóg patrzy.Skoro Pan Bóg opiekuje się światem i wszystkim stworzeniem, to przecież najbardziej okazuje tę miłość  człowiekowi, dla którego stworzył świat.

   Popatrzcie na ten ładny obrazek ukazujący troskliwą dłoń z przytulonym dzieckiem.
Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Piosenką Bóg kocha mnie, takiego, jakim jestem, raduje się, każdym moim gestem, Alleluja, Boża radość mnie rozpiera… kończymy spotkanie.

5.04.2013 r. – Uwielbiamy i dziękujemy w modlitwie Opatrzności Bożej

   Wchodząc do kaplicy zatrzymujemy się przed wejściem, aby zauważyć widniejący znak Bożej Opatrzności trójkąt z okiem w środku. Dziewczęta rozpoznają już ten symbol z przeprowadzanych wcześniej lekcji i włączają się do dyskusji.

Piosenką Pan woła pokochaj mnie… rozpoczynamy nasze modlitewne chwile. Witając Pana Jezusa jedna z mieszkanek recytuje:

Bądź pozdrowiony Jezu
Ty zaprosiłeś nas
Cieszymy się, że z Tobą
Spotkania nadszedł czas.

Pan Bóg zawsze na nas czeka, zawsze na nas patrzy i bardzo nas kocha. Śpiewajmy piosenkę Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem...

Dobry Boże dzięki Ci
Za ten świat wspaniały
Tyś go podarował mi
Bo mnie ukochałeś – recytuje Asia

Pan Bóg bardzo nas kocha, to dla nas stworzył świat, dla nas świeci słoneczkiem, dla nas podlewa wszystką zieleń deszczem….
Bóg Ojciec z miłości do nas daje nam Syna – Jezusa, który umiera na krzyżu za nas, dla naszego zbawienia. Śpiewamy Idzie Jezus spójrz, jak kroczy On po wodzie…

Dla Ciebie Jezu chcemy żyć
Miłować Ciebie, blisko być.
Bo Ty nm łaski swoje ślesz
Na zawsze z nami zostać chcesz – recytuje Renatka.

Duch Święty, którego zesłał nam Pan Bóg pomaga nam w codzienności, daje nam myśli, przypomina, pociesza. Zaśpiewajmy Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chcę… .

Na zakończenie Hania dziękuje wierszem za Bożą troską i miłość.To właśnie Boża Opatrzność czuwa nad nami.

Tobie chwała, Tobie cześć,
Ojcze nasz na niebie!
Ty nas kochasz i my też,
Chcemy kochać Ciebie.

Gorącym wezwaniem Opatrzności Boża czuwaj nad nami  / 3x kończymy nasze spotkanie

9.04.2013 r. – Wiosna z Bożą Opatrznością

Uśmiechnięte słońce wzywa do radości. Pragniemy tańcem, wierszami i kolorowymi strojami powitać wiosnę. Sala wiosennie rozkwiecona, uczestnicy kolorowo wystrojeni i udekorowani oczekują na przedstawienie.

Jeśli chcesz zobaczyć Boga – popatrz na wszystko,
co stworzył i zobacz, jaki On jest wielki.
Bóg stworzył i opiekuje się światem. Patrzy na nas i zmienia pory roku, ciągle na nowo budzi wszystko do życia.

Jak się czujesz, pani Wiosno?
Czy już nowe pączki rosną?
Czy już trawa rozpędziła się do słonka?
Czy z rękawa wypuściłaś już skowronka?

Kto stworzył mrugające gwiazdki/ 2x nasz Ojciec Bóg…
Idzie wiosna przez łąki  robi wielkie porządki,
Żeby piękny i czysty był świat.
Każdy kwiatek jest w dłoni Boga jest…
Ale nie smuć się tyś ważniejszy jest niż ten kwiat, tak, tak.

Przyszła do nas wiosna
Przyszła do nas hoża
Nasiała nam kwiecia
Między trawy , zboża
Nasiała nam kwiecia –
Jaskrów i stokroci
Aż się łączka bieli
Aż się pole złoci
Narwę ja kwiateczków
Pod krzyżyk je złożę,
Szepnę z cicha – Za tę wiosnę
Dzięki Tobie Boże!

Z bukietem kwiatów w dłoni wyrecytowała wiersz jedna z Mieszkanek i z wielką miłością złożyła u stóp Pana Jezusa. Dziewczęta głośnym i radosnym śpiewem piosenki Sercem kocham Jezusa wyznają swą miłość i oczywiście pytane muszą być nie tylko podopieczne, ale także ich ulubione opiekunki. Tak więc wszyscy wyśpiewujemy Jezusowi o swojej do Niego miłości, a Ania – główna aktorka – wiosna rozdaje słodkie cukierki.

Dziękujemy serdecznie dziewczętom za trud poniesiony w przygotowaniu widowiska i wszystkim, którzy z otwartym sercem włączyli się w to wspólne dobro.

9.04.2013 r. – Opatrzność Boża czuwa w zabawie

   Pani Maria Czepczyńska – pedagog specjalny pracująca w naszym Domu przygotowała i przeprowadziła wspaniałą zabawę kończącą cykl spotkań z Opatrznością Bożą.

  Wszystkie tańce i zabawy prowadzone były z wielkim wyczuciem i dostosowane były do możliwości tańczących. Najważniejszym aspektem była jednak integracja wszystkich mieszkanek. Nikt nie był smutny i odosobniony. Z całego serca dziękujemy Pani Marysi za wspaniałą atmosferę i wprowadzenie w szereg ciekawych tańców.

15.04.2013 r.– Witamy Ks.Biskupa w DPS

    Mamy wielki zaszczyt i przyjemność gościć w naszym Domu J.E. Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego. Cieszymy się, że Ksiądz Biskup podczas wizytacji parafii pw. Świętego Wojciecha w Kargowej odwiedził również nasz Dom. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy od modlitwy i wysłuchaniu kilku myśli. Przypominając Ojca Świętego Franciszka, który od pierwszych chwil zwraca uwagę na pomoc chorym i najbiedniejszym, Ksiądz Biskup już na wstępie wyraził swą wdzięczność Siostrom i całemu Personelowi za posługę w tym Domu.  Słowa wdzięczności za pracę Sióstr i współpracę z O. Wojciechem R. OMI – kapelanem naszego Domu skierował także Proboszcz Ks. Marek Pietkiewicz. 
Ciepłe słowa powitania skierowała również Przełożona Domu s. Maria Kaproń przedstawiając wszystkie Siostry całej Wspólnoty. Kolejne chwile spędzane w DPS to odwiedziny i rozmowy z naszymi mieszkankami i personelem.
Dziewczęta z wielką radością witają miłych gości i wręczają własnoręcznie wykonane upominki. Nasza bardzo gościnna Gienia Z. powitała Gości swą serdecznością i oczywiście śpiewem piosenek Oto jest dzień i  Boża radość jak rzeka. Ucieszyła się radością i uznaniem u miłych słuchaczy. Wspólnym zdjęciem kończymy nasze miłe spotkanie.

18.06.2013 r. – Uczymy się dbać o porządek

   We wtorek odwiedzili nas aktorzy z Agencji Art – METHANOIA z przedstawieniem „Ekociocia”. W zabawny i przystępny sposób poruszyli problem segregacji śmieci. Tytułowa Ekociocia o imieniu Petronela Zgnieć Śmieć zachęcała do dbania o porządek, a Hilary Tu Wrzuć, pokazywał w jaki sposób segregować odpady. 
    Do zabawy została również wciągnięta publiczność, która chwilowo zmieniła się w aktorów. Szczególną rolę otrzymała Renia zmieniając się w Śmieciowora, czyli potwora ze śmieci, którego można zlikwidować sprzątając otoczenie.
Przedstawienie bardzo zainteresowało mieszkanki, które radośnie tańczyły, wesoło klaszcząc… .

Dziękujemy bardzo za cenne nauki, miłą zabawę i serdecznie zapraszamy.

24.06.2013 r. – Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

Czas niezmiennie ucieka, minął kolejny Rok Szkolny naszych zajęć. Uroczystą Mszą Świętą dziękowaliśmy Panu Bogu za Jego opiekę i troskę w naszych codziennościach. Dziewczynki wyrecytowały wiersze i radosnym śpiewem uczestniczyły w Eucharystii. 

Dobry Boże, kocham Cię
Za słoneczny promień,
By przez niego w każdy dzień
Uśmiechasz się do mnie

O Boże, ufam Tobie,
Pomagaj mi w tym dniu.
To wszystko, co dziś zrobię,
U Twoich składam stóp
Dla ciebie Jezu, chcemy żyć,
Miłować Ciebie, blisko być,
Bo Ty nam łaski swoje ślesz,
Na zawsze z nami zostać chcesz.

   Dziewczynki także chętnie brały udział w oprawie liturgicznej Mszy Świętej czytając Czytania Liturgiczne i modlitwę wiernych. Ojciec Wojciech w bardzo miły i ciekawy sposób przedstawił dobry i pożyteczny sposób spędzania wakacji.   
   Na zakończenie Mszy Świętej wszystkie mieszkanki otrzymały książeczki edukacyjne. Po spożytym obiedzie ruszyliśmy na wesołe spotkanie z tańcem i zabawą. Świetlica od kilku dni była przez Panią Marysię Cz., która prowadzi u nas także zajęcia RW, zamieniana w morską przystań. Koło ratunkowe służyło pierwszą pomocą. Mewy fruwały nad głowami, a kolorowe rybki wyskakiwały z wody i zaglądały przez bulaje do wnętrza statku. Przed wejściem na statek Pani Marysia wprowadziła nas w temat życia na żaglowcu i zaprezentowała piosenkę towarzyszącą nam podczas całej zabawy „… wyruszyć w rejs już przyszedł czas…”. Zgodnie z treścią żeglarskiej pieśni wyruszyliśmy w rejs dookoła świata. Zawijaliśmy do różnych krajów i tam bawiliśmy się tańcząc ich tradycyjne tańce przy odpowiedniej muzyce. Warto zauważyć, iż prowadząca uruchamiała wyobraźnię uczestników opowiadając o „odwiedzanych” miejscach i związanych z nimi ciekawostkach. Podczas rejsu spotkało nas wiele przygód. Pani Marysia przygotowała regaty papierowych statków. Po wielkim sztormie utknęliśmy na tratwie ratunkowej, dookoła której pływały głodne rekiny. Całe szczęście, że to tylko zabawa, a rekinami były same uczestniczki. Po powrocie do portu pożegnaliśmy się spokojnym tańcem. Teraz będziemy wspominać naszą wyprawę podczas radosnej zabawa kończącej nasze zajęcia oglądając zdjęcia i filmiki.

 Wesoła zabawa

5.12.2013 r. – Upragniony Gość już w naszym Domu

   Czekamy już na zimę…., a ciągle jej nie widać…., szukamy czerwonej czapki i worka z prezentami…… i także nie ma. Aż nareszcie słychać dzwonki i pierwsze okrzyki na powitanie gości. Jest Święty z nieba, do pomocy są także nasi zaprzyjaźnieni klerycy z Wyższego Seminarium Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Obry. W całym Domu słychać radość i oczywiście śpiewy. Dyrekcja wraz z opiekunami witają zacnego Gościa a mieszkanki z grupy I witają Mikołaja recytując wiersze i śpiewając kolędy. Oczywiście najważniejszy to prezent !!!!! Kolejna wizyta jest w grupie II i oczywiście radości co nie miara, śpiew a nawet Gość witany jest na kolanach – modlitwą.
W grupie III wszystkich wita i zabawia śpiewając kolędy oczywiście Gienia. Wszystkie dziewczęta wspomagają śpiew i oczekują na upominki.
Kolejne spotkanie jest w grupie IV i tu nasi Goście okazują szczególnie dużo ciepła, a mieszkanki niezwykle radosnymi uśmiechami to odwzajemniają. Kolędowanie i prezenty w grupie V zakończyły te radosne chwile. I tu nasuwają się natychmiast słowa Błogosławionego Jana Pawła II, że

Każde dziecko w oczach Boga ma tę samą wartość.   Mogliśmy zauważyć tę ogromną radość podopiecznych, ale widać jest jeszcze bardziej serce włożone w sprawieniu przyjemności prowadzących tę akcję i wszystkich organizatorów, za co

serdecznie dziękujemy.

20.12.2013 r. – Teatr TAK ze Skomielnej Czarnej

z przedstawieniem w DPS

   W radosne oczekiwanie Świąt Bożego Narodzenia włączył się dziś Teatr TAK ze Skomielnej Czarnej ze spektaklem „Co się stało z Mikołajem???”.
Nasze mieszkanki już od kilku dni żyją radością spotkania z Św. Mikołajem i ciągle opowiadają o otrzymanych prezentach. Tak więc mili aktorzy przybyli z ciekawym przedstawieniem.
Dziewczęta z radością spieszą do świetlicy na przedstawienie.
Spektakl przedstawia więc problem, zaginięcia Mikołaja i to przed samymi świętami.
Skrzat Bąbelek wyruszył do Arizony na poszukiwanie. Spotkał kowboja, myśląc, że mu pomoże szukać, ale niestety, nie otrzymał pomocy. Udaje się więc do Afryki, gdzie spotkał czarnoskórego murzyna Tam Tam Tu, ale i on nie wiedział, gdzie znaleźć Mikołaja.
Postanowił więc szukać Go w świecie bajek i spotkał się z TROLEM, ale i ten nic nie wiedział o Mikołaju. W końcu ku radości wszystkich odnaleziono Mikołaja w kominie.
Święty Mikołaj wraz ze skrzatem Bąbelkiem zaprosił dziewczęta do wspólnej zabawy. Na zakończenie Aktorzy złożyli wszystkim mieszkankom najlepsze życzenia Wesołych Świąt…

Dziękujemy serdecznie Dyrekcji i miłym Aktorom, za niesamowitą, świąteczną przygodę.

30.12.2013 r.Radość z narodzin Jezusa
Kochani goście serdecznie witamy! Dziś na nowo przeżyjemy radość z przyjścia Zbawiciela na świat. Witajmy Boże Dziecię z Maryją i Józefem, z Aniołami , pasterzami i Królami, oraz z całym stworzeniem.

Radujmy się, że jesteśmy uczestnikami zbawienia, że to do nas przychodzi Bóg, że to nam przynosi swą łaskę i miłość.
Przyszły święta najpiękniejsze dni
W każdym domu choineczka lśni
Zastawiony wigilijny stół…
Tańcem i śpiewem przedstawiamy treść pastorałek.

  Zanim tę radosną nowinę powiemy

Wszystkim tu obecnym bardzo dziękujemy
Że przybyli do nas, bo rzeczy ciekawe,
Będziemy przedstawiać co się działy dawno …

 Przyjdź już na ziemię o Dziecię Boże, wszyscy prosimy Ciebie w pokorze.
Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz i porodzisz
Syna…

 Patrzcie! Wielka gwiazda zaświeciła
Starą szopę oświeciła, coś tam musi być ważnego…
Przychodzimy do stajenki Panu kolędować
Kto chce razem z nami śpiewać niechaj dłoń nam poda… .
Dzieciąteczko w żłobie, kłaniamy się dziś Tobie
Bądź że pochwalony Jezu narodzony
O Dzieciątko Święte Boże
Przyjm nasze serca w pokorze
Czym Cię dzisiaj ucieszymy?
to co mamy, to złożymy.
Hej kolęda, kolęda
Hej, kolędy to czas
Kto ogrzeje rączęta,
Kto schronienie Mu da?…
Macie dobre serca wszyscy moi mili – z uśmiechem mówiła Maryja –
Czasem byście innym życie przywrócili
Józefie zobacz co jest w tym koszyku
Same dobre rzeczy , jest ich tu bez liku
  Mój Syn gdy urośnie, to chorych pocieszy,
  Uleczy ,umocni, z pomocą pospieszy… .
Bóg zapłać goście nam mili – słychać znów Maryję –
  Żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili.
Słuchać waszych kolęd to dla niego uciecha.
jak się do was milutko uśmiecha.
Ulubioną kolędą „Gdy się Chrystus rodzi …” zakończyliśmy nasze występy. Oczywiście nie odbyło się bez gromkich braw i podziękowania od Siostry Dyrektor.
Otrzymałyśmy również dla aktorów i naszych miłych Gości mnóstwo słodkości, za co serdecznie S. Dyrektor dziiiiiiiiiiiiięęęęęęęęęęękujemy.
  Nasza prowadząca narrator podziękowała słowami:
Dzięki Wam najmilsi za te odwiedziny
To radość wielka dla Bożej Dzieciny,
A gdy Pan nasz będzie duży, nie raz wszystkim to powtórzy
Że dobroć i sumienność , zawsze bywa nagrodzona.