Kronika 2010

Kronika 2010

Wydarzenia z 2010 roku

11. 02. 2010 rok – Dzień Chorego

Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem Jk 5, 15

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes obchodzone jest w Kościele jako Światowy Dzień Chorego już po raz 18. Ten zwyczaj zapoczątkował Jan Paweł II. Dzień ten poświęcony jest w Kościele wszystkim chorym i ich opiekunom. W naszym Domu chorzy, personel i przybyli goście spotkałyśmy się w kaplicy na obchodach uroczystości Dnia Chorych. Liturgia Eucharystyczna animowana była przez nasze mieszkanki. Dziewczęta  długo i z wielkim zaangażowaniem przygotowywały się do liturgii, powtarzając śpiew, czytania, modlitwy, wkładając całe swoje serce.
Psalm śpiewała Jola z Karolinką, czytanie z Pisma świętego przeprowadziła Angelika. Ojciec Krzysztof podczas krótkiej homilii wprowadził nas w nastrój Lourdzkich nabożeństw. W modlitwie wiernych Ewelinka z Hanią prosiły za cały Kościół, za wszystkich chorych, za opiekunów i wszystkich, którzy towarzyszą w cierpieniu i chorobach swoich bliskich.   Po zakończeniu Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo Eucharystyczne, podczas którego kapłan udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, na wzór nabożeństw w Lourdes. Przechodząc przez kaplicę Jezus błogosławił każdego chorego z osobna. Każdy z nas miał możliwość doznać bliskości Jezusa. Zakończyliśmy nasze uroczystości śpiewem pieśni „Po górach, dolinach rozlega się dzwon…” przypominającej objawienia się Matki Bożej małej dziewczynce Bernadetcie. Wracając do mieszkania brzmiała nam jeszcze w uszach treść orędzia na tegoroczny Dzień Chorego wygłoszonego przez Benedykta XVI:  Z tajemnicy męki Chrystusa, śmierci i zmartwychwstania ludzkie cierpienie czerpie sens i pełnię światła.

16.03.2010 r.– Witamy serdecznie naszą Matkę Generalną

   W dniach od 16.03. do 24.03. 2010 roku przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej Matka Antonina Kasjaniuk przeprowadziła wizytację kanoniczną we wspólnocie sióstr w Wielkiej Wsi. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi jest prowadzony przez  to Zgromadzenie. Siedziba władz generalnych mieści się w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Okrężnej 33.   Podczas pobytu w Wielkiej Wsi przełożona generalna Matka Antonina spotkała się z siostrami, personelem i mieszkankami, które z radością reagowały na obecność tak dostojnego gościa.
Nasza Matka z otwartym sercem powitała nie tylko Siostry, ale też cały Personel tu pracujący a wyjątkową czułość okazała wszystkim mieszkankom.

28.04.2010 r. – Przedstawienie teatralne Skrzat Titelitury

   Do naszego Domu przybyli aktorzy z Krakowa z przedstawieniem opartym na mniej znanej baśni Braci Grimm. Mieszkanki z dużym zadowoleniem spieszyły do sali widowiskowej aby radować się wspaniałą dekoracją i występem miłych gości.  Artyści przedstawili opowieść o córce młynarza, która przez swojego ojca niepoprawnego chwalipiętę, zostaje poddana ciężkiej próbie. Król każe jej uprząść ze słomy złoto… Jeśli wykona zadanie, zostanie królową. Z pomocą dziewczynie przychodzi Skrzat Titelitury, jednak za przysługę młynarzówna będzie musiała drogo zapłacić… .  Spektakl uczy wszystkich oglądających, że zarozumialstwo, przechwalanie się i mówienie nieprawdy, może mieć złe konsekwencje. Dziewczęta oglądając przedstawienie reagowały na nie bardzo żywo. Widać było smutek i współczucie w poszczególnych scenach, a także radość i owacje braw, gdy jedna z mieszkanek także pojawiła się na scenie razem z aktorami.  Miła atmosfera, barwne przedstawienie z pięknymi strojami, scenografią i muzyką zachwyciły bardzo wszystkich widzów, co wyraziły na podziękowanie gromkimi brawami i radosnym uśmiechem.

16.09.2010 r. – Upominek dla Sióstr Jubilatek

    Cały nasz Dom przeżywał w ostatnie dni Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej dwu Sióstr pracujących tu od wielu lat. Każdy z nas pragnął s. Joeli Dybowskiej i s. Eugenii Papińskiej złożyć jak najlepsze życzenia. Wspólnota Sióstr Opatrzności Bożej wyrażała swoje serdeczności poparte modlitwą 16 września 2010 roku.

Jubileusz 50 – lecia Sióstr Opatrzności Bożej s.Eugenii P. i s.Joeli D.

Nasze dziewczęta składają najlepsze życzenia Siostrom Jubilatkom.

Delegacje pracowników, znajomi i sąsiedzi dołączali się również w dla siebie stosownych chwilach. Uwieńczeniem tego świętowania był dzień 18 września, podczas sprawowanej Eucharystii w intencji czcigodnych Jubilatek Msza Święta. Dla wyrażenia serdeczności od naszych podopiecznych dla Sióstr  s. Adriana przygotowała spektakl teatralny „Tajemniczy gość”,  w którym wzięły udział nasze podopieczne  wspomagane przez Panie i Siostry tu pracujące.
W pięknie przygotowanej  scenerii mieszkanki rozpoczęły swoje przedstawienie.

5. 12. 2010 roku – Mikołajkowy dzień

Dzień radości rozpoczęliśmy od uczestnictwa w Eucharystii animowanej przez Kleryków WSD Ojców Oblatów z Obry Sławomira i Dominika oraz młodzież z Kopanicy Ewelinę, Dominikę i Czarka. Radosnym śpiewem „Bądź pozdrowiony gościu nasz” witamy dostojnego Gościa.
Piosenką „Dziadzio Mikołaj”  wprowadzamy miły nastrój.

Dziadzio Mikołaj lasem wędruje
w okna zagląda i nadsłuchuje
gwiazdką w okna świeci
gdzie są grzeczne dzieci.
O każdym grzecznym dziecku pamięta
stary dziadziunio Mikołaj Święty, co za radość będzie
gdy do nas przybędzie.
Wierszami płynącymi z serca podopieczne witają Świętego Mikołaja   

Dla podkreślenia faktu, iż Anioł to zawsze dobry także człowiek, dziewczęta śpiewają piosenkę ” Taki duży, taki mały, może świętym być…”  Uradowany Mikołaj ruszył do rozdawania paczek grzecznym mieszkankom i do wspólnej zabawy. Radość ogarnęła wszystkich oczekujących na upominek.

9. 12. 2010 rok – Imieniny s. Dyrektor

W każdym Domu dzień imienin to radosny dzień. U nas rozpoczynamy od wręczenia daru duchowego uczestnicząc w Liturgii Eucharystycznej w intencji s. Marii – Dyrektor DPS w Wielkiej Wsi. Wszystkie dziewczęta i cały personel spieszy do kaplicy dziękować i prosić o liczne łaski, a szczególnie opiekę Maryi Niepokalanej na każdy dzień. 
Dziewczęta starannie przygotowały oprawę liturgiczną włączając się w deklamacją imieninowych wierszy, czytania, śpiew i co najważniejsze przyjmowały Jezusa Eucharystycznego w intencji szanownej solenizantki. Siostra Dyrektor wyraża słowa wdzięczności dziewczętom i organizatorom za przygotowanie uroczystości i modlitwę.
Po obiedzie dziewczęta zaprosiły wszystkich na swoje występy artystyczne, przygotowane przez s. Adrianę. Wszystkie aktorki ślicznie wystrojone przystąpiły do przedstawienia spektaklu „Życzenia Bajek”.

Żyj długo, żyj aż setne lata, taka prośba krasnali dziś w niebo ulata.
             Piękny jest wiosenny kwiat Piękny jest krasnalów świat
                 Piękny jest tęczy blask i piękna dusza pełna łask.
 Tego piękna życzą Ci Krasnale.   
Przeżyj z nami Imieniny Siostry Dyrektor:

   Do grona składających serdeczne życzenia dołączyły również Panie ślące serdeczności od całego Personelu. Dziewczęta zakończyły występy piosenką „Imię Pana chwalmy” – z tańcem i pokazywaniem figur – i z niecierpliwością oczekiwały na osobiste uściski dla Siostry Dyrektor ….. i oczywiście na słodkości… . Siostra Dyrektor z serdecznością i wielkim uznaniem dla „artystów” i organizatora wyraziła swoją wdzięczność i serdeczność.

24.12.2010 r. – Jasełka podczas wigilii

      Najpiękniejszy dzień w roku – to dzisiejszy dzień, kiedy właśnie wieczorem rodzi się  Bóg – Człowiek. Przenieśmy sie na moment do Betlejem i witajmy Małą Dziecinę. Wieczór wigilijny w naszym Domu rozpoczęliśmy więc od kolędowania i przedstawienia jasełek „Pokłon Dzieciątku”, a wesoła pastorałka odśpiewana przez nasze dziewczęta, przywołała nam pierwszą świecącą gwiazdkę. Miałyśmy miłą niespodziankę goszczenia na wigilii naszego kapelana Ojca Wojciecha R. OMI, który radością i śpiewem uweselał atmosferę oraz   Ks. Tomasza T., proboszcza z Parafii Trójcy Świętej w Tuchorzy. Obaj Kapłani byli bardzo serdecznie przyjęci przez wszystkie mieszkanki.

WSZYSCY – ŚPIEW
Przez zimowe białe dróżki
Wszystkich dzieci  tupią nóżki
Puśćcie nas do szopki progu
Chcemy pieśni zaśpiewać Bogu. Kolędą: „Lulajże Jezuniu…” zakończyliśmy występy podopiecznych i kolejna część wieczerzy, to życzenia dla wszystkich zebranych i dzielenie się opłatkiem. Zostały odczytane również  życzenia przysłane od Matki Generalnej SOB  Siostry Antoniny Kasjaniuk, które wprowadziły duże zadowolenie wśród mieszkanek

29. 12. 2010 r. –  Kolędujmy z Nowonarodzonym

   Każdy dzień w oktawie Bożego Narodzenia, to kolejny dzień świąteczny. Wybrałyśmy się z naszymi podopiecznymi do kaplicy, aby kolędować i oddawać hołdy i pokłony Dzieciątku leżącemu w szopce.
Dziewczęta razem z opiekunami pragnęły kolejny raz wyrazić miłość recytując Bożonarodzeniowe wiersze, śpiewając kolędy i pastorałki.
Radość i uśmiech na twarzach świadczył o wielkości tego spotkania.

   Rozgrzane śpiewem serca zdopingowały do  osobistego spotkania z Dzieciątkiem. Śpiewając piosenkę Sercem kocham Jezusa każda uczestniczka spotkania podchodziła do żłóbka i sama śpiewała odpowiedź Tak, ja kocham Jezusa… bo On pierwszy ukochał mnie, klękała przed Szopką i oddawała swój hołd Panu Jezusowi. Były to chyba najbardziej wzruszające momenty i wierzymy, że sam Pan Jezus się do nas uśmiechał.