Przeżywamy Wielki Post 2021

Przeżywamy Wielki Post 2021

 Wielki post 2021 roku w naszym Domu.

Życie to droga – podaje tygodnik Niedziela, często pełna wyrw, nierówności, zakrętów. Iść nią nie jest łatwo. Wielki Post to także droga. Czterdziestodniowa droga wyzbywania się złych przyzwyczajeń, odrzucania grzechu i walki ze swoim charakterem. Ponad czterdziestodniową drogą ku Życiu, ku Zbawieniu staramy się iść razem z cierpiącym Jezusem. Aby prawdziwie zmartwychwstać, najpierw trzeba prawdziwie umrzeć. Uśmiercając grzech, zło, rodzimy miłość. Zapominając o sobie, przypominamy sobie o Bogu i bliźnich.

Idziemy drogą krzyżową

Już od pierwszego piątku rozpoczynamy z naszymi dziewczętami przeżycia drogi krzyżowej, którą szedł sam nasz Zbawiciel. Mieszkanki chętnie biorą udział, włączają się w przeżycia każdej Stacji Drogi Krzyżowej. Chętnie tłumaczą cierpienia Jezusa a co najważniejsze pragną Panu Jezusowi towarzyszyć w cierpieniu czyniąc dobre uczynki.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami… .


Comments are closed.