Przedstawienie na imieniny dla O. Wojciecha R. OMI

Przedstawienie na imieniny dla O. Wojciecha R. OMI

30.04.2019 r. – Składamy najlepsze życzenia dla Ojca Wojciecha

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI oraz imieniny naszego Kapelana ojca Wojciecha R. OMI.  

S.Adriana z Mieszkankami uczciła ten dzień pięknym przedstawianiem o tytule „Gdzie niebo i ziemia spotykają się … „. Przedstawienie jest faktycznie bardzo adekwatne do osoby Ojca Wojciecha, który całym sercem służy naszemu Domowi.

I właśnie dziś świętujemy dzień imienin. Jedna z dziewcząt recytuje:

Któż zrozumie kapłański codzienny trud?
Któż doceni tę troskę o Boży lud?
Któż dostrzeże w człowieku kapłana Boży los?
Któż usłyszy w tym świecie Bożego sługi głos.

A jednak pośród ludu jest tyle wiernych dusz

A jednak wielu tęskni do ponadziemskich wzgórz

A jednak tylu szuka prawdziwych życia dróg

A jednak tylu słucha, co mówi do nich Bóg.

Dziś kochany Ojcze jesteśmy tutaj razem z Tobą

By w radość Ci zmienić ten smutny nieraz dzień

I życzyć, by wciąż w Tobie kapłański płynął żar.

Racz przyjąć, Kochany Ojcze serc naszych

Ten skromny dar.

I kolejna składa najlepsze życzenia:

Czcigodny Ojcze

Z okazji Imienin Życzymy Ojcu zdrowia, wszelkiego szczęścia, spokoju i pogody ducha.

Niech Boski Zbawiciel – Najwyższy Kapłan udziela mocy ducha Świętego, daje siły do głoszenia Dobrej Nowiny, prowadzi Ojca po pięknej, choć czasami nie łatwej drodze powołania, niech zawsze błogosławi w pasterskich działaniach , niech wspiera i będzie źródłem radości.

A Maryja Niepokalana – Królowa kapłanów i Patronka zgromadzenia niech zawsze będzie Orędowniczką u Boga.

Szczęść Boże

Gdzie niebo i ziemia spotykają się … .

Było dwóch zakonników, którzy przeczytali w pewnej starej księdze, że na końcu świata znajduje się miejsce, w którym niebo i ziemia spotykają się i zaczyna się Królestwo Boże … . I rozpoczyna się ciekawa dysputa: Bracie! Musimy znaleźć to miejsce ! Tak i nie wrócimy, dopóki go nie znajdziemy, chodźmy, ni traćmy czasu … . Wędrowali przez pola i łąki, przez lasy i góry choć często dokuczało im słońce…, lub silny wiejący wiatr… .

Skończyły się zapasy, brakowało sił ale w drodze nie ustawali … . Po drodze znaleźli miłość w rodzinie …, ale to nie dla nich więc szli dalej.

Spotkali Rolnika pracującego na roli, szczęśliwego i pytali również, może On wie, gdzie spotyka się niebo z ziemią … ? I tak szli przez świat podtrzymując na duchu jeden drugiego, spotykając wiele niebezpieczeństw. Wreszcie ujrzeli przed sobą wielkie drzwi i ogarnęło ich ciepło. Jeden z nich zawołał: Tak, to te drzwi o których Czytaliśmy, znaleźliśmy to, czego szukaliśmy!

Zapukali i z drżeniem serca zobaczyli, że te drzwi są otwarte …, zobaczyli stary drewniany krzyż i ich własny pokój. Zrozumieli, że Królestwo Boże zaczyna się na ziemi, w miejscu, które Bóg przeznaczył dla nas.

Zapukali i z drżeniem serca zobaczyli, że te drzwi są otwarte …, zobaczyli stary drewniany krzyż i ich własny pokój. Zrozumieli, że Królestwo Boże zaczyna się na ziemi, w miejscu, które Bóg przeznaczył dla nas. Życzymy czcigodnemu Solenizantowi i nam wszystkim, aby każdy dzień był miłym spotkaniem z innymi już tu na ziemi. Solenizant i wszyscy zebrani Goście nagrodzili aktorów gromkimi brawami.


Comments are closed.