Niedziela palmowa w naszym Domu

Niedziela palmowa w naszym Domu

14.03.2019 r. Niedziela Palmowa

Przeżywanie Niedzieli Palmowej związane jest z rozważaniem wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku. To wydarzenie przynosi jednak znacznie szerszą symbolikę możemy czytać za: Stanisław Twarowski SJ  Radość Niedzieli Palmowej w kontekście wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Dlaczego Pan Jezus zbliża się do Jerozolimy od strony Góry Oliwnej? Dlaczego jedzie na osiołku? Dlaczego ludzie ścielą płaszcze i kładą gałązki?  Odpowiedzi na te pytania należy szukać we wcześniejszych wydarzeniach opisanych w Starym Testamencie, w Chrystusie bowiem wypełniają się starotestamentowe zapowiedzi o mesjaszu. Popatrzmy na symbol Góry Oliwnej, przez tą właśnie górę uciekał król Dawid przed Absalomem (2Sm 15,30), tu w Chrystusie mamy obraz powrotu króla. Zachariasz i Joel zapowiadali przyjście mesjasza od strony Góry Oliwnej (Za 14,4-5; Jl 3,3-4; 4.2), są to konkretne zapowiedzi, których wypełnienie dokonuje się w wydarzeniu z Niedzieli Palmowej. gałązki w rękach ludzi witających króla mają swoje źródło w Psalmie 118, który mówi, aby „Błogosławionego, który przybywa w imię Pańskie” witać z gałązkami w rękach (Ps 118,26-27). Wszystko to wskazuje, że atmosfera wjazdu Chrystusa do Jerozolimy jest atmosferą, która towarzyszy przybyciu króla. Trochę zastanawiający może jest w naszym spojrzeniu osioł, dlaczego przyszły król wjeżdża na takim zwierzęciu? Jednak i ten symbol nie jest bez znaczenia, Zachariasz zapowiadał, że mesjański król Izraela przybędzie na „oślątku” (Za 9,9-10). Dodać tu też należy, że osiołek niosący króla jest symbolem rządów pokoju a np. koń byłby symbolem wojny. Symbolika wjazdu Chrystusa do Jerozolimy ukazuje, że Jezus przybywa jako król do swojego miasta, przynosi ze sobą błogosławieństwo i powodzenie dla Świętego Miasta a przez nie dla całego narodu … .W liturgii Mszy św. Niedzieli Palmowej czytana jest Męka Pańska, daje to straszny kontrast temu co się działo tego dnia i temu co nastąpiło kilka dni później. Kontrast ten przynosi refleksję, że niestety w naszym życiu często bywa podobnie, wielokrotnie po chwilach uniesienia, po chwilach ciepłego spotkania z Chrystusem przychodzi czas zapomnienia o tym przeżyciu i zupełne odwrócenie się od uznawanych wówczas wartości.

Jeszcze głębiej ukażą to kolejne wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Pamiętajmy jednak, że po nich przychodzi zmartwychwstanie ale Zmartwychwstały przychodzi tylko do tych, którzy go naprawdę kochali. Nie wszyscy ludzie cieszący się przybyciem Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową przeżywali radość Zmartwychwstania.

Nasze Mieszkanki przygotowane przez s.Adrianę w pięknych tradycyjnych strojach i z palmami w dłoniach oczekiwały na udział w Eucharystii. Na zakończenie O.Wojciech – nasz kapelan poprosił dostojne Damy na środek aby jeszcze raz podkreślić ważność tradycji, obejrzeć piękne palmy przygotowane również przez Dziewczęta pod kierownictwem s.Adriany.

I tak mogliśmy wszyscy wołać Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,

Chrystus, Chrystus Władcą nam !!!

Na ten wielki dzień powstały nasze palmy ‎.


Comments are closed.