Modlitwa różańcowa 2019

Modlitwa różańcowa 2019

1-31 X. 2019 roku – Wielbimy Boga modlitwą różańcową .

   1 października rozpoczął się miesiąc różańca świętego. W kościołach i kaplicach przez cały miesiąc ludzie gromadzą się na modlitwie różańcowej. Różaniec święty to najbardzej znana i rozpowszechniona forma nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. W naszym Domu Mieszkanki spieszą do Kaplicy aby tam wielbić Boga przez Maryję. I tu wyrażamy wielką wdzięczność Siostrom i Paniom pracującym w naszym Domu, za codzienną pomoc w przyprowadzaniu naszch Dziewcząt do kaplicy. Mieszkanki bardzo chętnie włączają się w modlitwę i z wielką dumą prowadzą wskazane Zdrowaś Maryjo … a wszyscy recytują Święta Maryjo … .

Dziś mamy szczególny dzień – Dzień Papieski i nasze Mieszkanki recytują dla Św. Jana Pawła II wiersze upamiętniające tego Wielkiego Polaka. Od początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II zachęcał do odmawiania różańca. W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych: Różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. […] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Korzystając z myśli Świętego Papieża włączamy w intencje modlitewne naszych bliskich, rodziny i tych, którzy prosili nas o mdlitwę. Nasze serca promienieją radością chwalenia Pana i Jego Matki Maryi. Dziś mamy również miłą niespodzianką. Nawiedza nas nasza nowa Siostra Dyrektor s. Paula Bielecka, razem z nami modli się na różańcu i przynosi miłą niespodziankę. Jednak rozmowę rozpoczyna od wyrażenia wielkiego zadowolenia z naszyh spotkań. Dziękuje szczególnie Siostrze za prowadzenie tych nabożeństw a dla wszystkich przynosi miłe smakołyki. Dziękujemy za obecność S.Dyrektor z nami, za Jej serdeczność i okazane srce.


Comments are closed.