Fatima 2017

Fatima 2017

Maryja kocha nas !!!

Mój Syn pragnie, abym była bardziej znana i miłowana.” (Fatima 1917)
* Orędzie Królowej Pokoju, 25.08.2021
*Drogie dzieci!
Z radością wzywam was wszystkich:
bądźcie r a d o ś c i ą  i  p o k o j e m !
Świadczcie swoim życiem o Niebie, które wam przynoszę.
To jest czas, byście byli o d b i c i e m  m o j e j  M i ł o ś c i – dla tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść.
Nie zapominajcie, że JA JESTEM Z WAMI i oręduję za wami wszystkimi przed Moim Synem Jezusem – prosząc, aby dał wam Swój pokój.
Dziękuję wam /t.j.w./.
*Maryjo, kochamy Cię bezgranicznie!
*Codziennie błogosławię i modlę się – Brat Józef

Comments are closed.