Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński Prymas 1000-lecia. (Czcig.Sł.Boży)

Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński Prymas 1000-lecia. (Czcig.Sł.Boży)

2021-10-02 – Relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze


Comments are closed.