Bierzmowanie w Kopanicy

Bierzmowanie w Kopanicy

11.05.2018 r. – Nasze Mieszkanki przyjmują Sakrament Bierzmowania

Trzeba Wam się narodzić „z wody i z Ducha” (J 3,5). To właśnie Wy, drodzy ojcowie i matki, jesteście pierwszymi świadkami i szafarzami tych nowych narodzin z Ducha Świętego. Wy, którzy rodzicie Wasze dzieci dla ziemskiej ojczyzny, nie zapominajcie, że rodzicie je równocześnie dla Boga. Bóg pragnie ich narodzenia jako przybranych dzieci w Jednorodzonym Synu, który daje nam „moc, byśmy się stawali dziećmi Bożymi” (por. J 1,12) (List do rodzin, 22). Św. Jan Paweł II

W Kopanicy w kościele parafialnym p. w. Wniebowzięcia N. P. Marii odbyła się dziś wielka uroczystość . Koncelebrze przewodniczył Ks. Bp Damian Bryl z Poznania.

   

   Wśród  40 – to osobowej grupy w parafii Wniebowzięcia M.B.  do bierzmowania przystąpiły także trzy nasze Mieszkanki. Była to dla nas szczególnie wzruszająca chwila. Otaczamy ich swoją serdeczną i gorącą modlitwą

   W homilii ks. biskup zwrócił się do bierzmowanych w ciepłych i serdecznych słowach, podkreślając, że ten dzień jest dla nich bardzo ważny, ponieważ do ich serc przyjdzie Bóg, przyjdzie Duch Święty ze swoimi darami. Prosił, by młodzi kandydaci do bierzmowania przyjęli tego Ducha Świętego otwartym sercem, bo On pomaga nam kochać, kochać siebie i drugiego człowieka. A Rodziców i Opiekunów Ks. biskup prosił, by tym Młodym towarzyszyć, bo oni wchodząc w dorosłe życie potrzebują nas. Potrzebują, by być przy Nich, pomagać i modlić się za Nich.

   I pragniemy wołać  „Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości, nadzieja zagości niech miłość zagości w nas… .  Duchu przyjdź… . ”

Dziewczęta uradowane, rozgrzane Bożą Miłością powróciły do codzienności ale już inne, bo Duch Święty jest z Nimi i za to serdecznie i szczerze dziękują samemu Panu Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej Uroczystości.

Bóg zapłać !!!


Comments are closed.