Pan Starosta w Wielkiej Wsi

Pan Starosta w Wielkiej Wsi

18.04.2019 r. Życzenia Świąteczne od Starostwa Powiatu
Dni Świąteczne są wspaniałą okazją do spotkań, wyrażania serdeczności a szczególnie okazywania ciepła tym najbardziej tego potrzebującym – chorym.
   Dzisiejszego dnia Jacek Skrobisz Starosta Powiatu –  odwiedził DPS w Wielkiej Wsi. Na ręce Siostry Dyrektor Pan Starosta złożył najlepsze życzenia świąteczne.
Jedna z naszych Mieszkanek odwzajemniła życzenia Wielkanocne w imieniu wszystkich tu obecnych. Dla wyrażenia wdzięczności i serdeczności nasze Mieszkanki wręczyły zacnym Gościom przez siebie wykonane pamiątki Wesołe baranki.‎ Wyrażamy wdzięczność Panu Staroście za pamięć, życzenia oraz przekazane podopiecznym dary serca.
Wesołe baranki wszystkim się kłaniają … .

Comments are closed.